Rapport för första kvartalet 2012

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2012 en nettoomsättning på 1 065 (1 102) Mkr. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till -27 (-48) Mkr. Kvartalet avslutades positivt.

– Setra redovisar för första kvartalet ett negativt rörelseresultat om 27 miljoner, vilket är bättre än föregående år och även bättre än våra förväntningar. Särskilt glädjande är att kvartalet avslutades positivt och att vi visade en tydlig vinst för mars, säger Börje Bengtsson, vd och koncernchef i Setra.

– Det har inte skett något dramatiskt utan vi noterar att det går lite bättre på alla marknader. Volymerna ökar, marknadspriserna är sakta stigande och samtidigt har råvarupriserna stabiliserats på en något lägre nivå, säger Börje Bengtsson.

– Vintermånaderna är en traditionellt svag period för träindustrin, säger Börje Bengtsson. Nu väntar vår och sommar vilket normalt ökar aktiviteterna på byggmarknaden. Vårt orderläge inför högsäsongen är gynnsamt och vi ser försiktigt positivt på den fortsatta marknadsutvecklingen.

NYCKELTAL (Mkr)        Januari-Mars 2012

Nettoomsättning                1 065 (1 102)                     

Rörelseresultat                   -27 (-48)                            

Resultat efter skatt             -29 (-43)                            

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2012:

-        Johan Padel, tidigare divisionschef i Moelven Timber, har utsetts till ny vd och koncernchef. Han tillträder den 1 augusti och efterträder då Börje Bengtsson som går i pension till hösten.

-        Förändringar i Setras koncernledning: Mikael Eliasson, direktör Affärsutveckling, har utsetts till ny chef för affärsområde Furu.

-        Setras dotterbolag Plusshus har fattat beslut om att avveckla planelementfabriken i Arvidsjaur. Totalt 20 anställda berörs.

-        Hans Liljeström har utsetts till ny platschef för Skinnskatteberg sågverk.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Börje Bengtsson, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-828 49 87

Stefan Lundin, CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1 000 anställda och omsätter ungefär 4,5 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar