Setra Byggprodukter koncentrerar lager- och logistikverksamheten till Katrineholm

Setra Byggprodukter AB, dotterbolag inom Setra Group, fortsätter effektiviseringen av verksamheten och genomför åtgärder som innebär att all egen lager- och logistikverksamhet koncentreras till Katrineholm, både vad gäller skivmaterial och Setras interiörträprodukter.

Som en av Sveriges ledande leverantörer av skivmaterial och snickerier till svensk bygghandel driver Setra Byggprodukter en omfattande inköps- och distributionsverksamhet. Utvecklingen inom bygghandeln, med en koncentration till allt större kedjor, ställer nya krav på effektiva logistiklösningar med hög servicenivå.

– För att möta kundernas krav på kostandseffektiva och miljövänliga logistiklösningar inom hela Sverige väljer vi att utveckla vår befintliga lager- och logistikverksamhet i Katrineholm där kommunen gör en offensiv satsning på järnväg, säger Per Fredrikson.

– Ett stickspår dras in i anslutning till Setras lager vilket kommer att möjliggöra distribution till både södra och norra Sverige med miljövänlig järnväg, fortsätter Per Fredrikson. Genom att placera centrallagret för skivmaterial och snickerier i Katrineholm kan vi också på ett ännu effektivare sätt samordna transporterna av Setras interiörträ till våra kunder.

Setras interiörträlager är sedan tidigare också placerat i Katrineholm.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar