Setra får ny VD

En överenskommelse har idag träffats som innebär att Kent Torwald kommer att lämna sitt uppdrag som VD och koncernchef i Setra. Frågan om ny VD kommer att hanteras vid ordinarie styrelsemöte den 11 juni.

– Kent Torwald har lett ett omfattande organisations- och strukturarbete inom Setra och han har under sin tid som VD varit med om både normalår och extrema konjunktursvängningar, säger Håkan Ahlqvist, ny styrelseordförande i Setra. 2007 var det resultatmässigt bästa året i branschen på flera decennier och 2008 dess raka motsats. – Setra har, liksom träindustrin i stort, haft en tuff tid det senaste året och företaget står inför många utmaningar, säger Håkan Ahlqvist. Huvudägarna Sveaskog, Mellanskog och LRF garanterar nu en nyemission på 500 Mkr och har nyligen tillsatt en ny styrelse. I den omstartsposition som Setra befinner sig i har vi i dialog kommit fram till att det är bra om företaget får en ny operativ kraft som kan fortsätta att utveckla Setras position. Kent Torwald har varit anställd i Setra sedan bolaget bildades hösten 2003, genom ett samgående mellan Mellanskog Industri AB och AssiDomän Timber Holding AB. Kent Torwald blev vice VD i företaget 2003 och VD och koncernchef 2005. Setra är idag Sveriges största träindustriföretag. – Det är med blandade känslor som jag nu lämnar Setra, säger Kent Torwald. Jag är övertygad om att Setra går mot en positiv framtid som jag kommer att sakna att inte vara delaktig i. Å andra sidan känns det också spännande att kunna ta sig an nya utmaningar efter snart sex år i företaget. Kent Torwald kommer under en övergångsperiod att stå till styrelsens förfogande.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar