Setra investerar 37 Mkr i Hasselfors sågverk

Setras styrelse har beslutat att investera 37 Mkr i utökad torkkapacitet vid Hasselfors sågverk i Laxå kommun.

– Investeringen skapar förutsättningar för en framtida ökning av sågverkets produktionskapacitet och nya moderna torkar ger dessutom miljövinster i form av effektivare energianvändning, säger Börje Bengtsson, vd och koncernchef i Setra.

– Satsningen i Hasselfors ska i ett första steg säkra en torkkapacitet motsvarande 310 000 kubikmeter sågad vara, säger Börje Bengtsson.

Två nya och moderna kanaltorkar kommer att ersätta tre äldre torkar från 1971. Genom att de nya torkarna har högre effektivitet och inbyggt system för värmeåtervinning beräknas energiförbrukningen jämfört med de gamla torkarna minska med 25-30 procent. Den interna logistiken inom området förbättras i samband med ombyggnationen och uppskattas minska trucktransporterna med cirka 4 500 kilometer per år. De nya kanaltorkarna planeras vara i drift kring årsskiftet 2011/2012.

I Setrakoncerrnen ingår totalt tio sågverk, tre fristående förädlingsenheter samt, via dotterbolaget Plusshus, två husfabriker. Verksamheten har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Hasselfors sågverk är ett specialiserat gransågverk och produktionen 2010 uppgick till 280 000 kubikmeter sågad vara. Hasselfors sågverk, som ligger i Laxå kommun i Örebro län, har ca 85 anställda

För ytterligare information, kontakta gärna:

Börje Bengtsson, vd och koncernchef, tel: 08-705 03 10, mobil: 070-828 49 87
Per Fredrikson, affärsområdeschef Gran, tel:08-705 03 33, mobil: 070-569 22 94

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har 1 100 anställda och omsätter ca 4,6  miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan.
Setra har ca 2 400 aktieägare varav de största är Sveaskog (50%), Mellanskog (27%) och LRF (22%). Övriga aktieägare har tillsammans ca 1 procent av aktierna. Läs gärna mer på www.setragroup.com

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar