Setra investerar i Kastet sågverk

Setra har beslutat att investera i ett nytt sågintag och en ny kanaltork på Kastet sågverk i Gävle.  Den nya tekniken beräknas vara på plats under 2016.

Investeringen i ett nytt sågintag på Setra Kastet ska säkerställa Kastets nuvarande produktion och samtidigt möjliggöra en fortsatt god utveckling av verksamheten.

– Satsningen på Setra Kastet syftar till att ytterligare förbättra effektiviteten på en väl presterande enhet och samtidigt stärka Setras långsiktiga konkurrenskraft, säger Jonas Björnståhl, affärsområdeschef Sågade Trävaror.

Samtidigt med investeringen i nytt sågintag kommer även en ny kanaltork att uppföras på enheten. Den nya kanaltork ansluter till ett spårbundet system vilket ytterligare förbättrar effektiviteten i verksamheten. Investeringsprojektet beräknas vara genomfört och satt i drift under 2016.

– Medarbetarnas engagemang har resulterat i en positiv utveckling och med dessa investeringar får vi goda förutsättningar att fortsätta den resan. Vi är naturligtvis mycket glada att ha fått förtroendet att vidareutveckla vår anläggning och ser ljust på framtiden, säger Ove Sjögren, platschef Setra Kastet.

I Setrakoncernen ingår totalt nio sågverk, tre förädlingsenheter och två husfabriker.

Setra Kastet, som ligger i Gävle och har cirka 70 medarbetare, är ett specialiserat furusågverk. Produktionsvolymen 2014 uppgick till cirka 230 000 kubikmeter sågad vara. Setra Kastet sågar främst stockar i klenare dimensioner för produktion av råvara till limträ, paneler och möbler för kunder i bland annat Japan, UK och Sverige.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jonas Björnståhl, affärsområdeschef Sågade Trävaror
Telefon: 026-14 78 76, mobil: 076-138 58 43

Ove Sjögren, platschef Setra Kastet

Telefon: 026-54 80 01, mobil: 076-806 25 15

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 900 anställda och omsätter 4,2 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Media

Media