Setra startar lokala inköp av timmer till Vimmerby sågverk

Setra, Sveriges största träindustriföretag, startar under hösten upp en lokal inköpsverksamhet för anskaffning av råvara till Vimmerby sågverk.

Setra driver sågverk och förädling från Kalix i norr till Vimmerby i söder. Totalt inom koncernen förbrukas omkring 5 miljoner kubikmeter timmerråvara per år. De största leverantörerna av timmer till Setras sågverk är Sveaskog och Mellanskog. I Norr- och Västerbotten har Setra sedan tidigare egna lokala råvaruinköpare för Rolfs och Malå sågverk.

– Setras målsättning är att ha minst två råvaruleverantörer till varje sågverk, säger Tor Marntell, råvaruchef i Setra. I Vimmerby-trakten har vi fram till idag bara haft en leverantör och därför kompletterar vi nu med en egen inköpsorganisation. Genom att göra egna inköp får vi en tydligare bild av rörelserna på virkesmarknaden.

– Vi ska vara en lokal inköpare för Vimmerby sågverk där skogsägarna ska kunna känna det personliga engagemanget från sin virkesinköpare, säger Magnus Olsson, fältchef syd. Våra virkesinköpare kommer gentemot skogsägaren att ansvara för hela genomförandet av avverkningen, från första kontakten fram till den ekonomiska redovisningen.

De tre nyrekryterade virkesinköparna som börjar under hösten är:
Christer Ekström, 54 år, som närmast kommer från en anställning som avverkningsledare på Sveaskog, Viktor Martinsson, 24 år, med färsk skogsmästarutbildning i bagaget samt Evert Nilsson, 58 år, med stor erfarenhet av Vimmerbyskogarna efter 30 år som avverkningsentreprenör i området.

– Den största fördelen med en egen inköpsverksamhet är att vi får en närmare dialog med skogen och på så sätt en större möjlighet att kundanpassa produkterna i ett tidigt skede av processen, säger Eleonor Hansson, platschef på Vimmerby sågverk.

Setras sågverk i Vimmerby har cirka 70 anställda och är ett specialiserat furusågverk. Under 2007 sågades totalt 190 000 m3 vid sågen och för 2008 är den beräknade volymen 160 000 m3. Setra kommer att köpa både leveransvirke och skog på rot från slutavverkning och gallring. De sortiment som inte förbrukas vid Vimmerby sågverk kommer att säljas vidare till andra företag i området.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar