Setras första hållbarhetsredovisning klar

Nu är Setras årsredovisning med företagspresentationen ”Det här är Setra” klar. Nytt för i år är att den innehåller en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI).

I skriften ”Det här är Setra” beskrivs träindustriföretagets verksamhet, produkter och hur Setra idag arbetar med sina viktiga hållbarhetsfrågor. I år är första gången Setra gjort en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI G4, Core-nivå). Det innebär bland annat en tydligare redovisning av arbetet inom de områden där Setra har en betydande påverkan, ett tydligt ansvar och en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.

– För att vi proaktivt ska kunna utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt är det avgörande att ha en öppen dialog med kunder, leverantörer och andra intressenter i vår värdekedja. Att börja redovisa vårt hållbarhetsarbete enligt GRI är ett viktigt steg för att öka vår transparens och tydlighet i denna kommunikation, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

”Det här är Setra 2014 – med hållbarhetsredovisning” finns tillgänglig för nedladdning på Setras hemsida. Där finns även ”Årsredovisning 2014” publicerad. Klicka här för att komma till nedladdningssidan.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef
Telefon: 08-705 03 10, mobil: 070-618 19 17

Charlotte Thedéen, miljöchef
Telefon: 08-705 03 22, mobil: 070-344 54 29

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 900 anställda och omsätter 4,2 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar