Årets omvårdnadsstipendium till diabetessjuksköterska Johan Fischier, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Diabetessjuksköterska Johan Fischier, 51 år, Diabetes och metabolmottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala, har tilldelats Omvårdnadsstipendium 2015 på 40 000 kronor. Stipendiet delades ut vid en ceremoni under SFSD:s, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, seminariedagar i Stockholm.     

Johan Fischier, årets omvårdnadsstipendium.

Stipendiet får Johan Fischier för arbete med en studie som är ”ambitiös, attraktiv och annorlunda”. Det handlar om så kallad ACT-grupputbildning (acceptance commitment therapy), vilken bygger på reflektion och medveten närvaro. Behandlingen är riktad mot en patientgrupp med typ 1-diabetes med bristande glykemisk kontroll och syftar till att förstå och reflektera över hur ett beteende kan påverka glukosnivåer och vice versa. Alla möten leds av en psykolog med inriktning mot kognitiv beteendeterapi och utbildning i ACT samt en sjuksköterska som är specialiserad på diabetes.

- Man kan se det som en kurs i stresshantering för personer med en kronisk sjukdom. Person som lever med diabetes upplever mer stress, depression än andra och som är kopplat till sjukdomen. Denna kurs går ut på att ge verktyg att hantera tankar och känslor. Det är kopplat till mindfulnes och man får lära sig enkla meditativa former av stresshantering som kan praktiseras närsomhelst, exempelvis i kön på mataffären, berättar Johan Fischier om den pågående studien.

Frågor:
Johan Fischier: 0733-70 52 25.

Lena Bergling, pressansvarig: 070-2345 158.

  
SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera sjuksköterskor som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes.
www.swenurse.se/diabetesnurse

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar