Hedrande stipendium till diabetessjuksköterska Marina Stenbäck, Akademiskt Primärvårdscentrum, Stockholm

Diabetessjuksköterska Marina Stenbäck, 57 år, vårdutvecklingsledare inom diabetes på Akademiskt Primärvårdscentrum i Stockholm, har tilldelats Pedagogiskt Stipendium 2015 på 30 000 kronor. Stipendiet delades ut vid en ceremoni under SFSD:s, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, seminariedagar i Stockholm.

Marina Stenbäck.

Stipendiet får Marina Stenbäck för sitt ”pedagogiskt problematiserande, proaktiva och person-centrerade” arbete kring grupputbildning för personer med typ 2-diabetes inom Stockholms primärvård. Marina Stenbäck visar på olika hinder och verktyg som finns i samband med att starta grupp. I studier med grupper har hon funnit att det är viktigt med fortlöpande stöd till gruppdeltagarna.

- Det här gör mig glad! Patientutbildning i grupp är viktigt och det som lyfts fram i riktlinjer för att det har god effekt vid behandling av personer med diabetes. Tyvärr är det bara 15 % av patienterna som får grupputbildning i primärvården i Stockholm, konstaterar Marina Stenbäck, och pekar på organisatoriska orsaker.

- Fördelen med grupputbildning är att man får träffa andra med liknande problem, patienterna känner igen sig i varandra och inser att de inte är ensam om sin sjukdom.

Stipendiet delas ut med stöd av läkemedelsföretaget Lilly.

Frågor:
Marina Stenbäck: 070-43 28 730

Lena Bergling, pressansvarig: 070-2345 158.

   
SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera sjuksköterskor som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes.
www.swenurse.se/diabetesnurse

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar