Ingela Bredenberg, Karolinska i Huddinge, ny ordförande för diabetessjuksköterskorna

Ingela Bredenberg, 56, från Södertälje har valts till ny ordförande för SFSD, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård.
Hon jobbar vid endokrinologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, och ser diabetessjuksköterskornas specialistutbildning som en av viktigaste frågorna 2014.

Ingela Bredenberg.

- Genom att diabetessjuksköterska nu blir en egen specialistutbildning med en magisterexamen, får vi på pränt vad yrket innebär och vilken kompetens som krävs. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla vården och ge patienterna det mesta och det bästa för att klara sin vardag, säger Ingela Bredenberg.

Hon har en magisterexamen i diabetes, har varit diabetessjuksköterska sedan 1984 och bland annat arbetat på Södertälje sjukhus. Patienterna blir allt yngre (typ 2-diabetes) och de tekniska hjälpmedlen allt mer avancerade.

- Det gäller att vi har ett helikopterperspektiv och ser att sjukdomen drabbar patienter olika och att de har olika orsaker till sin sjukdom och individuella behov i fråga om behandling och stöd. Vi hoppas att diabetessjuksköterskorna i primärvården kan få viss del av regeringens extra satsning på kroniska sjukdomar för att kunna ge en bra vård för personer med diabetes som sköts i primärvården och arbeta preventivt för att minska uppkomsten av typ 2-diabetes, säger Ingela Bredenberg.

Ingela Bredenberg valdes till ordförande idag vid SFSD:s årsmöte i Stockholm.
Övriga styrelsen: se www.swenurse.se/diabetesnurse

Frågor:
Ingela Bredenberg: 070-795 59 22.

Lena Bergling, pressansvarig: 070-2345 158.

   
SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera sjuksköterskor som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar