SFSD om översynen av subvention för förbrukningsartiklar

- Ändra lagen och skrota det föråldrade förmånssystemet

Regeringen bör förbereda en ändring av den lag som styr det nationella systemet för de förbrukningsartiklar som patienter får subventionerade inom förmånssystemet.

Det anser SFSD, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. Kravet framförs bland annat i en debattartikel på Dagens Samhälle (www.dagenssamhalle.se) i dag.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har i dagarna aviserat en översyn av vad som ska betraktas som förbrukningsartiklar och därmed subventioneras. Det kan leda till att artiklar plockas ur förmånssystemet, så som till exempel insulinpumpar.

Detta har mötts av stor oro bland patienter med bland annat diabetes. Att inte få exempelvis sin insulinpump subventionerad, kan innebära en privat kostnad på upp mot 40 000 kronor per person.

Men där är vi inte. Och vi ska inte dit heller!

- Vi har en snabb och omfattande tekniska utveckling av olika hjälpmedel vid exempelvis diabetesbehandling. Om TLV:s ansvar utökas till att även omfatta värdering av produkter för mätning, dosering och liknande som inte anses vara förbrukningsartiklar, så får vi inte bara en kvalificerad bedömning av nytta, effekt och kvalitet. Landstingens behov av upphandlingar minskar också och TLV kan få en stark roll i prisförhandlingar, säger Britt-Marie Carlsson, ordförande SFSD.

Regeringen och ansvarig minister – socialminister Göran Hägglund - har redan tidigare uppmärksammats på problemet; det är hög tid att sätta fart och arbeta fram den lagändring som vi sjuksköterskor i diabetesvården ser som helt nödvändig.
 

Frågor:
Britt-Marie Carlsson, ordförande för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och diabetessjuksköterska vid södra Älvsborgs sjukhus i Skene. Tfn: 070-693 69 17, e-post: britt-marie.sfsd@telia.com

SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera sjuksköterskor som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes.

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar