Pressmeddelande

22 mars 2012 – 12.00

Stockholmsarenan öppnas i juli 2013

Det står nu klart att Stockholmsarenan kommer att öppnas i juli 2013, istället för som planerat under våren 2013. Peab har som totalentreprenör ansvaret för förseningen och har avsatt alla möjliga resurser för att minimera byggtiden.

Från det att Peab för en tid sedan informerade om att byggtiden kan bli längre än planerat har ett intensivt arbete bedrivits för att ta fram en ny projektplan. Genom det arbetet står det nu klart när arenan kan öppnas.

Diskussioner pågår med Djurgården Fotboll och Hammarby Fotboll om hur de olägenheter som uppstår till följd av förseningen bäst kan lösas.

"Vi beklagar att arenan blir försenad till juli 2013 och sätter in alla möjliga resurser för att minimera den återstående byggtiden", säger Peabs vice VD Mats Johansson.

"Det är beklagligt att Stockholmsarenan inte som planerat kan öppna under våren 2013 utan först några månader senare. Samtidigt är det bra att Peab sätter in alla möjliga resurser för att minimera den återstående byggtiden", säger Mats Grönlund, VD SGA Fastigheter.

Frågor om kommande evenemang på Stockholmsarenan besvaras av evenemangsbolaget Stockholm Globe Arenas, som ansvarar för evenemangen i samtliga arenor i Globenområdet.

För ytterligare information, kontakta:

Niclas Brantingson, presschef Peab, 0733-37 20 06

Helena Ågren, kommunikationschef SGA Fastigheter, 08-508 353 32


Om Peab

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på överstigande 40 miljarder kronor och 15.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Om SGA Fastigheter

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) ägs till 100 procent av Stockholm Stadshus AB, Stockholms stad. SGA Fastigheters huvuduppgift är att förvalta och utveckla evenemangsarenorna Ericsson Globe, Hovet, Annexet och Söderstadion, attraktionen SkyView samt omliggande områden. SGA Fastigheter är beställare av Stockholmsarenan.

 

 

Om oss

SGA fastigheter AB är ett helägt dotterbolag inom Stockholm Stadshus AB. Företaget äger, förvaltar och utvecklar de fyra sport- och evenemangsarenorna; Ericsson Globe, Tele2 Arena, Hovet och Annexet samt attraktionen SkyView. SGA Fastigheter äger också Tolv Stockholm, en nöjesdestination i gatuplan till Tele2 Arena. www.sgafastigheter.sewww.tolvstockholm.se

Dokument & länkar