50 procent av svenska anställda mest kreativa utanför kontoret

Svenska företag är dåliga på att utnyttja potentialen i molntjänster och därmed få ut det mesta av sina anställda. 62 procent av företagens personal arbetar utanför kontoret och 43 procent tror att de skulle bli mer effektiva om det var lättare att samarbeta och dela information online. Samtidigt uppger 82 procent att de inte använder någon molntjänst på jobbet, enligt en undersökning från Sharp. 

Undersökningsföretaget Research Now har på uppdrag av Sharp frågat anställda på svenska små och medelstora företag om deras möjligheter att arbeta utanför kontoret, hur man vill samarbeta online och hur de idag delar dokument och information. Undersökningen visar att en majoritet gärna arbetar och är som mest kreativa utanför kontoret, men att deras arbetsgivare är dåliga på att erbjuda molntjänster och den flexibilitet som de medför.

– Idag är de flesta av oss ständigt uppkopplade via våra smartphones, laptops eller surfplattor. Trots det är många fortfarande beroende av sina kontor för att kunna komma åt och dela information. I brist på enkla, smarta molntjänster hittar de anställda egna och ibland osäkra vägar att samarbeta online, och företagen riskerar att tappa kontrollen över sina nätverk och sin information, säger Herman Lundquist, nordisk marknadschef på Sharp Electronics (Nordic) AB.

Undersökningen utfördes i september 2013 med 1535 kontorsanställda i Sverige (305), Storbritannien (306), Tyskland (310), Nederländerna (310) och Frankrike (304).

Kraven att kunna jobba på distans ökar  
De senaste årens enorma digitala utveckling har satt tydliga spår i svenskarnas krav på flexibilitet när det gäller var och hur man jobbar.

  • 37 procent av de anställda anger att det under det senaste året har blivit viktigare för dem att kunna jobba på distans.
  • 52 procent vill ha tillgång till jobbdokument oavsett var man befinner sig och 68 procent vill enkelt kunna dela dokument med kollegor utanför det egna kontoret.
  • 50 procent känner sig som mest kreativa utanför kontoret och 43 procent tror att de skulle bli mer effektiva om de hade bättre möjligheter att samarbeta online.  

Arbetsgivarna hänger inte med i utvecklingen
De anställdas behov verkar dock inte motsvaras av verkligheten på arbetsplatserna.

  • 82 procent uppger att de inte använder någon molntjänst på jobbet och 28 procent säger att deras arbetsgivare uttryckligen förbjudit molntjänster.
  • 34 procent saknar ett enkelt sätt att dela dokument och samarbeta online med personer utanför företagets nätverk.

Svenskarna skeptiska till positiva effekter av samarbete
Svenska anställda värdesätter att kunna arbeta på distans och att enkelt komma åt information var man än är. Men i ett europeiskt perspektiv är svenskarna mer skeptiska till de positiva effekterna av att samarbeta online.   

  • 55 procent (hela Europa) tror att de skulle ta mer välinformerade beslut om de hade bättre möjligheter att samarbeta. Motsvarande siffra för Sverige är 27 procent.
  • 53 procent (hela Europa) tror att förbättrade möjligheter till samarbete skulle leda till bättre relationer med kollegorna. Här är svenskarna som mest skeptiska: bara 20 procent håller med.

– Svenska företag har mycket att vinna på att underlätta för sina anställda att samarbeta online. Tyvärr verkar det som om dagens leverantörer av molntjänster inte har lyckats förklara det för företagen, och därför går många anställda miste om fördelarna med en bra molntjänst, säger Herman Lundquist.

56 procent väger in molntjänster i valet av arbetsgivare
En av de mest anmärkningsvärda siffrorna i undersökningen rör företagens rekrytering. Hela 56 procent av de tillfrågade uppger att de är mer positivt inställda till en arbetsgivare om denne erbjuder ett enkelt sätt att samarbeta online och dela information, exempelvis en molntjänst.

För vidare information
Herman Lundquist, nordisk marknadschef vid Sharps dokumentdivision, Sharp Electronics (Nordic) AB, +46 70 533 90 92, herman.lundquist@sharp.eu
Birgitta Olsson, PR-chef, Sharp Electronics (Nordic) AB, +46 70 644 43 66, birgitta.olsson@sharp.eu

Om Sharp Dokument
Sharp erbjuder kraftfulla och prisbelönade dokumentsystem som ger snabbare och effektivare arbetsmetoder och gör alla på arbetsplatsen mer produktiva. Sharp har allt från utrymmessnåla skrivare och kopiatorer i svartvitt och färg till mångsidiga höghastighets- och multifunktionssystem. Sharp Open Systems Architecture (OSA) förvandlar multifunktionssystem till kraftfulla informationsportaler integrerade med molnet och affärsapplikationer. Sharp Optimized Services hjälper företag att uppnå ökad kontroll, effektivitet och produktivitet. Sharp Cloud Portal Office är en molntjänst som gör det enkelt att dela dokument och information och samarbeta online. /This is Why Sharp är den perfekta lösningen för varje arbetsplats. För mer information, besök www.sharp.se.

Taggar:

Om oss

Sharp har varit verksamma sedan 1912 och har över 46 900 anställda i 32 länder med en omsättning på cirka 170 miljarder kronor (2006). Sharp var först med att lansera mikrovågsugn, färg-TV och LCD-teknik. Sharp Electronics (Nordic) AB har sedan 1979 huvudkontor i Stockholm. Företagets affärsområden är Ljud & Bild, AV-produkter, Digital Print, Solcellsmoduler och Hushållsprodukter.

Media

Media

Dokument & länkar