Avtal med Statens Maritima Muséer och Socialstyrelsen träder i kraft för Shortcut Media Film

De nationella ramavtalen av filmproduktion samt animation med Statens Maritima Muséer respektive Socialstyrelsen är undertecknade och träder därmed nu i kraft för Shortcut Media Film.

Om ramavtalet med Statens Maritima Muséer (SMM)

Ramavtalet med SMM avser filmproduktion samt animation och har Shortcut Media Film som ensam ramavtalsleverantör. Avtalet har ett uppskattat värde över fyra år om ca 4 Mkr, det vill säga ca 1 Mkr per år i snitt.

Det ingår i avtalet därutöver även en option för SMM på att utöka beställningarna i de förekommande fall som SMM utökade verksamheten med flera utställningsarenor. Optionens värde uppskattas till ytterligare någon miljon kronor.

Avtalet gäller från avtalets tecknande och 24 månader framåt (till 2020) och med möjlighet tillförlängning med ytterligare två år (till 2022).


Om ramavtalet med Socialstyrelsen

Ramavtalet med Socialstyrelsen avser filmproduktion och har tre ramavtalsleverantörer, där Shortcut Media Film är rankad som nummer tre av tre. Avtalet har ett uppskattat värde för de upp till fyra år som avtalet förväntas löpa om ca 10 Mkr, det vill säga ca 2,5 Mkr per år i snitt.

Socialstyrelsens avtal är konstruerat på så sätt att beställningar under 300 Tkr avropas enligt avtalets rangordning, vilket enligt Shortcuts bedömning sannolikt innebär att de mindre projekten kommer tillfalla de två andra leverantörerna. Beställningar över 300 Tkr direktupphandlas mellan de tre leverantörerna, vilket gör att samtliga leverantörer har samma möjlighet att vinna de större projekten.

Då Socialstyrelsen i upphandlingen inte angivit hur stor andel av beställningarna som förväntas överstiga 300 Tkr är det svårt för Shortcut Media Film att uppskatta vilka försäljningsvolymer upphandlingen kommer innebära för bolaget.


Om Shortcut Media Film

Shortcut Media Film producerar beställningsfilm till företag, myndigheter och byråer. Shortcut är en av de ledande produktionsbolagen inom filmproduktion till myndigheter i Sverige och har därmed lång erfarenhet inom filmproduktion till offentlig sektor. Shortcut Media Film har bl.a. producerat film till Tillväxtverket, Statens Fastighetsverk, Statens Maritima Muséer, Migrationsverket, Valmyndigheten och Arbetsgivarverket.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Frost VFX, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar