Förlängd avtalsspärr i Socialstyrelsens upphandling avseende ramavtal för filmproduktion

Socialstyrelsen har idag informerat om att en förlängd avtalsspärr råder i Socialstyrelsens nationella upphandling av filmproduktion som offentliggjordes 29 augusti 2017 där Shortcut Media Film rankades som nummer 3 av 3 st avtalsleverantörer.

Socialstyrelsen har fått meddelande från förvaltningsdomstolen i Stockholm om att en ansökan om överprövning inkommit avseende det tilldelningsbeslut som meddelades av myndigheten den 29/8-2017 gällande upphandling av ”Ramavtal för produktion av film - område 1”. Det innebär att en förlängd avtalsspärr inträtt och att Socialstyrelsen inte kan teckna ramavtal under den tid som förvaltningsrätten handlägger ärendet (den inkomna begäran).

Socialstyrelsen återkommer så snart de har mer information i frågan.

Upphandlingen gjordes inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Totalt lämnades 25 st anbud in avseende området filmproduktion. Shortcut Media Film rankades som nummer 3 av de totalt 3 st anbud som Socialstyrelsen beslutade att tilldela avtalet.

Upphandlingen är enligt Socialstyrelsen värd ca 10 Mkr under de totalt upp till fyra åren som avtalet väntas löpa, vilket indikerar en genomsnittlig beställningsvolym per år om ca 2,5 Mkr.  

För att undvika missförstånd innebär detta att inget ramavtal med Socialstyrelsen kommer att skrivas med någon aktör till dess att förvaltningsrätten har handlett ärendet. Hur tilldelningsbeslutet påverkas av beskedet är oklart. Såvitt Shortcut förs­tår är det dock möjligt att tilldelningsbeslutet till följd av den nya informationen kan komma att bli annorlunda än det tidigare lämnade beslutet.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende och mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos och tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Frost VFX, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal på 9%.

Shortcuts film avseende bokslutskommunikén 2016 finnas att se här: https://vimeo.com/206008644.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Om oss

Shortcut Media Group består av fem bolag som producerar rörlig media inom TV, reklam-, företags- och animerad film samt därmed relaterade digitala tjänster.

Prenumerera

Dokument & länkar