Förvärv av minoritetspost Goodmotion genomfört enligt plan. Riktad kvittningsemission registrerad

Shortcut Media Group har genomfört en riktad kvittningsemission med stöd av bemyndigande från årsstämma. Man har därmed slutfört affären av minoritetsposten i Goodmotion AB genom att styrelsen beslutat om att emittera totalt 148 836 aktier till en kurs om 2 Kr i en riktad emission.

Shortcut Media Group har slutfört affären av minoritetsandelarna i Goodmotion AB genom att styrelsen beslutat om att emittera totalt 148 836 aktier till en kurs om 2 Kr i en riktad emission.

Aktiekapitalet uppgår efter kvittningsemissionen till 1 053 303,57 kronor. Antal aktier uppgår till 9 575 487 aktier.

Grundarna av Good Motion kvarstår därmed som delägare i koncernen.

Om Good Motion

Good Motion är en Stockholmsbaserad produktionsstudio specialiserad på high-end 3D-animation, animerad film, VR samt visuella effekter till reklam- och företagsfilm, TV och drama. Bolaget arbetar med många välkända beställare och varumärken. Exempel på produktioner finns på www.goodmotion.se.

Om Shortcut Media Group (SMG)

SMG är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper i kortformat och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, 2D/3D-animation, promos samt tillhandahåller postproduktion. SMG består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion, Frost VFX och Good Motion.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar