Frost VFX:s ledning tecknar för 330 Tkr i Shortcuts pågående emission

Anneli Evert, Håkan Ossiann, Robert Landes och Samuel Schulthess, vilka leder Frost VFX, har tillsammans tecknat för 330 Tkr i Shortcut Media Groups pågående spridningsemission.

- Vi har under flera år levererat visuella effekter av högsta klass och kommer nu att fortsätta göra det i en större grupp som ger spännande möjligheter till synergieffekter och långsiktiga satsningar. Därför känns det självklart att vi också vill ingå som långsiktiga delägare i koncernen, säger Samuel Schulthess, VFX-artist på Frost VFX.

Spridningsemissionen uppgår till 7,8 Mkr, med möjlighet att utöka med ytterligare 2,0 Mkr.  

Teckningskursen är 6,50 kr, vilket motsvarar en rabatt om 9,5% mot volymviktad kurs de senaste 20 handelsdagarna före emissionen. De 100 först inkomna teckningssedlarna kommer att tilldelas minst 2 000 aktier vardera (alternativt ges full tilldelning för teckningar upp till 2 000 aktier) .

Teckningstiden startade 31 maj och har idag den 19 juni förlängts med tre dagar till den 22 juni. Detta till följd av att ny information i form av förvärv och större beställningar publicerats sent under emissionstiden. Syftet med förlängningen är att ge investerare möjlighet att hinna utvärdera nämnda information. Villkor för den pågående spridningsemissionen i Shortcut Media finns här .

Teckningssedel och digital teckning finns här och kan även göras direkt via Nordnet samt Avanza. 


Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende och mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos och tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Frost VFX, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal före Goodwill-avskrivningar på 9%.

SMG:s film avseende bokslutskommunikén 2016 finns att se här:   https://vimeo.com/206008644 .  


För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Anders Brinck               

anders.brinck@shortcutmedia.se  

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017.

Om oss

Shortcut Media Group består av fem bolag som producerar rörlig media inom TV, reklam-, företags- och animerad film samt därmed relaterade digitala tjänster.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar