Shortcut en av tre leverantörer som tilldelas ramavtal med Huddinge kommun

Shortcut Media Film rankades som nummer 3 av 3 st avtalsleverantörer i Huddinge kommuns upphandling av filmproduktion.

Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Totalt lämnades 17 st anbud in avseende området filmproduktion. Shortcut Media Film rankades som nummer 3 av de totalt 3 st anbud som Huddinge kommun har beslutat att tilldela avtalet.

Huddinge kommun avser enligt upphandlingens förfrågningsunderlag att teckna rangordnat ramavtal med tre anbudsgivare. Avrop kommer att göras genom rangordning, vilket innebär att rangordnad leverantör ett tillfrågas först. Om denne inte kan åta sig att genomföra uppdraget inom överenskommen tid går frågan till nästa rangordnade anbudsgivare.

Upphandlingen är enligt Huddinge Kommun värd ca 4 Mkr under de totalt upp till fyra åren som avtalet väntas löpa, vilket indikerar en genomsnittlig beställningsvolym per år om ca 1 Mkr.

Då ramavtalet är rangordnat och det ser ut att finnas två leverantörer med högre rangordning är det svårt för Shortcut att uppskatta vilka försäljningsvolymer upphandlingen kommer innebära för bolaget.

Det ska understrykas att avtalsspärr råder under tio dagar, vilket innebär att upphandlningsbeskedet kan komma att överklagas av någon anbudsgivare. Om så sker kommer Shortcut snarast att meddela detta till marknaden.

Shortcut är en av de ledande leverantörerna av film till offentlig sektor i Sverige och har därmed lång erfarenhet inom filmproduktion till segmentet. SMG har bl.a. levererat film till Tillväxtverket, Statens Fastighetsverk, Statens maritima museer, Migrationsverket, Valmyndigheten, Arbetsgivarverket och Vägverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck VD,
Shortcut Media Group
anders.brinck@shortcutmedia.se
Tel: 076-949 66 99 

Taggar:

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar