Shortcut Post får beställningar värda 2 Mkr och utser Pia Berglund till VD

Shortcut Post, helägt dotterbolag till Shortcut Media Group får beställningar värda 2 Mkr och utser Pia Berglund till VD. Bolaget räknar med en tillväxt om ca 50% under 2017.

Beställningarna om ca 2 Mkr avser efterbearbetning och kommer från svenska produktionsbolag. Produktion väntas pågå mellan Q2 och Q4 2017, med en relativt jämn fördelning mellan kvartalen. De nya beställningarna, tillsammans med den höga orderingången i bolaget de senaste månaderna, innebär att Shortcut Post förväntas öka sin omsättning med omkring 50% under 2017. 2016 omsatte bolaget 8 Mkr.

Pia Berglund har tidigare haft en befattning som produktionschef i bolaget sen 2012 och kommer dessförinnan från produktionsbolaget Eyeworks. Hon efterträder Anders Brinck, som kommer att lägga ytterligare fokus på rollen som koncernchef. Pia utsågs även till styrelsesuppleant i SMG vid årsstämman den 23 maj.

- Det är jätteroligt att ha fått den här möjligheten att driva och utveckla arbetet vi redan påbörjat på Shortcut Post. Min vision är att bygga Stockholms mest efterfrågade efterbearbetningsbolag. Jag vill samla på mig de bästa teamen i branschen för att kunna ge våra kunder bästa möjliga kvalitet, säger Pia Berglund, som tillträder som VD för Shortcut Post den 1 augusti 2017.

- Pia har varit en viktig drivkraft bakom Shortcut Posts starka tillväxt. Tillsammans med vårt fantastiska team har hon på kort tid byggt upp Shortcut Post som en viktig och välrenommerad spelare på den svenska efterbearbetningsscenen, säger Anders Brinck, VD, Shortcut Media Group.
 

Om Shortcut Post

Shortcut Post är specialiserade på postproduktion och arbetar inom bl.a. webb- och linjär-TV, reklam-, företags- och myndighetsfilm samt bio. Postproduktion är ett samlingsbegrepp som omfattar allt arbete som utförs mellan det att en inspelning är färdig tills dess att en färdig produktion levereras.
 

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende och mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal på 9%. Shortcuts bokslutsfilm för 2016 finns att se här: https://vimeo.com/206008644.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Anders Brinck

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017.

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar