Shortcut Produktion vinner uppdrag värda drygt 1 Mkr

Shortcut Media Produktion, som är en del av Shortcut Media Group (SMG), har vunnit uppdrag värda drygt 1 Mkr från två kunder.

Beställningarna kommer från två svenska produktionsbolag och avser efterbearbetning. Produktionen kommer primärt att utföras under tredje kvartalet 2018.

- Jag ser fram emot att samarbeta med vårt fantastiska team på de här produktionerna. Vi och våra kunder har en spännande höst framför oss, säger Pia Berglund, VD för Shortcut Media Produktion.

- I takt med att vi konsoliderar vår produktionskapacitet kan vi erbjuda ännu mer effektiva lösningar till våra kunder. Det är glädjande att se hur det arbetet bär frukt, säger Anders Brinck, VD för SMG.


Om Shortcut Media Produktion

Shortcut Produktion är ett Stockholmsbaserat produktionsbolag som består av verksamheterna Shortcut Film, Shortcut Post och Shortcut Graphics. Bolaget är en av Stockholmregionens ledande aktörer inom produktion av företagsfilm, myndighetsfilm och efterbearbetning av inspelat material. 


Om Shortcut Media Group (SMG)

SMG är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper i kortformat och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, 2D/3D-animation, promos samt tillhandahåller postproduktion. SMG består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion, Frost VFX och Good Motion.


För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Anders Brinck

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018.

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar