SIBA expanderar trots mörkare tider

SIBA expanderar trots mörkare tider Trots mörkare tider fortsätter SIBA, en av nordens största detaljhandelskedjor inom hemelektronik, att expandera och öppnar innan årsskiftet fyra nya varuhus. Nyetableringarna kommer att ske i Kungsbacka, Stockholm och Västerås. Den internationella konjunkturen viker, exportutvecklingen dämpas och många företag börjar nu dra ner på personal. Men det finns också ljusglimtar i svenskt näringsliv. Göteborgsföretaget SIBA går åt motsatt håll och fortsätter att expandera. Totalt kommer nyetableringarna att innebära ca 50 nya arbetstillfällen. - Visst är marknaden mycket tuffare nu, säger Fabian Bengtsson, VD för SIBA AB. Men vi tror på bättre tider. Till följd av reallöneökningar och ränte- och skattesänkningar har svenska folket mer pengar i plånboken än tidigare, och när ekonomin stabiliserats kommer konsumtionen att ta fart igen. Sällanköpsvaror som möbler, kläder och hemelektronik är de som drabbats hårdast av lågkonjunkturen. Hittills i år har elektronikhandeln minskat med 7,7 procent. - För att vända den negativa trenden har det krävts en stenhård fokus på kostnader. Bättre kostnadskontroll och lägre inköpspriser är två viktiga faktorer för att garantera långsiktig tillväxt och lönsamhet, menar Fabian Bengtsson. Konsumenten är idag mycket prismedveten och att hålla lägsta möjliga pris är idag en förutsättning för att finnas på marknaden. De senaste åren har den svenska hemelektronikmarknaden förändrats dramatiskt. De stora aktörerna har blivit allt större och konkurrensen har ökat. Priskriget har lett till att den svenska konsumenten idag åtnjuter bland de lägsta priserna i Europa på hemelektronik. För mer information kontakta: Johanna Eurén, informationsansvarig SIBA AB: 0704-500 113 Fabian Bengtsson, VD SIBA AB: 0704-500 175 Familjeföretaget SIBA har sålt hemelektronik sedan 1951 och har växt från en kvartersbutik till en landsomfattande kedja. SIBA kombinerar ett brett sortiment av välkända märkesprodukter med de lägsta priserna på hemelektronik. Idag har företaget 46 varuhus i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 850 anställda. Verksamhetsåret 1999/2000 ökade koncernens omsättning med 33 procent. FAKTA KONJUNKTURLÄGET OCH DETALJHANDELN: Detaljhandeln har utvecklades mycket starkt under de senaste årens högkonjunktur. I synnerhet sällanköpshandel, t ex elektronikhandel, klädhandel och möbelhandel ökade stort. År 2001 har inneburit ett trendbrott i konjunkturen. Under året har hushållen brutit det inköpsmönster vi varit vana vid från högkonjunkturen. Dagligvaruhandeln leder nu utvecklingen medan sällanköpshandeln har gått in i ett lugnare tempo. Procentuell förändring för jämförbara enheter, år/år, Löpande priser Augusti 00/01 Ack. 2001 Dagligvaruhandel 6,7 4,0 Sällanköpsvaruhandel 4,2 2,2 - Elektronikhandel -4,8 -7,7 - Klädhandel -3,4 0,1 - Möbelhandel 7,5 0,3 Källa: Handelns Utredningsinstitut, branschredovisning för detaljhandeln, augusti 01/00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011016BIT00980/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011016BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

Svenskägda SIBA är en av Nordens största aktörer inom hemelektronik med ett 50-tal varuhus i Sverige, Norge och Danmark. Kärnan i koncernen är de två varuhuskedjorna SIBA och ComputerCity.

Dokument & länkar