Stor utvecklingskonferens i Stockholm: 100 idéer för ökad jämställdhet

Jämställdheten i världen angår oss alla. Av världens fattiga är 70 procent kvinnor, enligt FN. Kvinnor saknar ofta äganderätt, tillgång till ekonomiska resurser och politisk makt. De har betydligt sämre tillgång till utbildning och hälsovård, och de saknar möjlighet att själva bestämma över sina egna kroppar.

FN lyfter fram jämställdhetsfrågan i millenniemålen och enligt Sveriges nya politik för global utveckling krävs en bred medverkan från politiker, organisationer och näringsliv för att nå målen. Men vad kan vi då alla göra för en mer jämställd värld? Hur kan vi samarbeta mer effektivt? Vilka satsningar har gett resultat? Den 17 oktober inbjuder utrikesdepartementet, Sida och FN:s utvecklingsprogram, UNDP, till årets utvecklingskonferens under temat jämställdhet. Under konferensen ska de som medverkar ta fram 100 idéer om vad svenska aktörer kan göra för att bidra till ökad jämställdhet – och därmed minskad fattigdom – i världen. Cirka 200 beslutsfattare och representanter från organisationer och myndigheter samt näringslivet deltar. Journalister är varmt välkomna att delta på konferensen och på pressträffen. Tid och plats: Måndag 17 oktober 12.00–18.00, Hagamagasinet, Frösundavik, Stockholm. Pressträff: Klockan 10.00–11.30 i herrgården intill Hagamagasinet. Ny rapport om jämställdhet presenteras. Se mer info i programmet nedan. Värdar är Carin Jämtin, biståndsminister och Maria Norrfalk, generaldirektör för Sida. Några av de medverkande: Naila Kabeer, professor vid Institutet för utvecklingsstudier i Sussex i Storbritannien. Ulf Karlberg, före detta vice VD för Astra Zeneca och grundare av Amnesty Business Group. Stephan Klasen, professor i utvecklingsekonomi vid universitet i Göttingen, Tyskland. Dean Peacock, chef för det manliga nätverket Men as Partners, i Sydafrika och hans kollegor. Patrick Zandile Godana och Nkonzo Jeremiah Khanyile. Vidar Vetterfalk, representant för svenska Manliga Nätverket. Marianne Barner, informationschef på IKEA. Staffan Herrström, chef för policyavdelningen på Sida. Moderatorer är Erik Blix och Alice Petrén. Anmälan senast 14/10, och mer information: Sidas presstjänst 698 55 55. Program – Stora utvecklingskonferensen 17/10 Pressträff Tid och plats: 10.00–11.30 Herrgården intill Hagamagasinet, rum Oldenburg. Med Carin Jämtin, biståndsminister och Maria Norrfalk, generaldirektör för Sida. En ny rapport om utvecklingen inom jämställdhetsområdet presenteras. Dessutom berättar den världsledande forskaren och ekonomen Naila Kabeer vad hon upptäckt när hon granskat hur jämställdheten ser ut i Sverige och Norden utifrån utvecklingsländernas synvinkel. Dean Peacock från Men as Partners förklarar hur mäns attityder kan förändras. Konferensen ”100 idéer för en rikare värld” Tid och plats: 13.00–18.00 i Hagamagasinet, Försundavik, Stockholm. 12.00. Registrering med en enkel lunch. 13.10. Carin Jämtin och Maria Norrfalk hälsar välkomna. 13.00. Hur kan ökad jämställdhet minska fattigdomen? Carin Jämtin, biståndsminister, Staffan Herrström, chef för policyavdelningen på Sida och Marianne Barner, informationschef på IKEA diskuterar och reflekterar. 14.15. Naila Kabeer, professor vid IDS, Institutet för utvecklingsstudier i Sussex i Storbritannien, bevisar hur jämställdheten har betydelse för minskad fattigdom. Hon berättar om hur omvärlden ser på Sverige som lyckats på många områden inom jämställdhet – men som också har mycket att lära. 15.20. Vinsterna med jämställdhet räknat i kronor och ören. Stephan Klasen professor i utvecklingsekonomi vid universitet i Göttingen, Tyskland, ger konkreta bevis på makronivå att jämställdhet leder till ökad tillväxt och ökat välstånd. 16.10. Ulf Karlberg, före detta vice VD Astra Zeneca och grundare av Amnesty Business Group ger exempel på hur multinationella företag kan jobba med jämställdhet kopplat till mänskliga rättigheter. 16.55. Vem äger egentligen jämställdhetsfrågan? Paneldiskussion varvat med idéegenerering. Behövs det en förändring av mäns attityder? Hur blir män mer delaktiga i arbetet för jämställdhet? Naila Kabeer, Dean Peacock och hans kollegor Patrick Zandile Godana och Nkonzo Jeremiah Khanyile från Men as Partners samt Vidar Vetterfalk från svenska Manliga Nätverket diskuterar mannens roll. Reflektioner från konferensdeltagarna och idéer för lösningar. Mellan talarpassen formulerar deltagarna 100 idéer för hur fattigdomen i världen kan minskas genom att arbeta med jämställdhet. 17.45. Summering av dagen och överlämning av idéerna. Anmälan senast den 14/10 till Sidas presstjänst 08-698 55 55.

Prenumerera

Dokument & länkar