40 miljoner till återuppbyggnad i Östtimor

Sida beslutade idag om stöd på tre år med 40 miljoner kronor till uppbyggnad av en statsförvaltning i Östtimor. Stödet kommer att anändas för att tex bygga upp ett rättsväsende, stödja oberoende medier, miljöinstitutioner och en civil förvaltning. Östimors ledare Xanana Gusmão på besök i Sverige fick idag besked om Sidas planerade insatser. Vi har aldrig upplevt demokrati. Det krävs mycket för att bygga ett nytt land. Vi är tacksamma över det stöd som ert folk ger oss att förverliga våra drömmar om ett rättvist och demokratiskt samhälle. Den första inledande fasen inriktad på humanitära insatser kommer att planas ut. Sida beviljade i januari 9,5 miljoner kronor till FNs humanitära bistånd i Östtimor. I nästa skede inriktas stödet på återuppbyggnad. De 40 miljoner kronor Sida beslutade om idag kommer att användas av FNs övergångsadminstration i Östtimor för att bygga upp en statsförvaltning. För att en framtida självständig demokratisk stat ska kunna fungera krävs en väl fungerande förvaltning. Det svenska stödet kommer bland annat att bidra till att rättsväsendet byggs ut och att timoreserna utvecklar sin egen demokratiska konstitution, säger Magnus Cedergren, ansvarig för Östtimor vid Sida. Situationen i Östtimor Den 30 augusti 1999 röstade närmare 80 procent av Östtimors befolkning för självständighet från Indonesien. Resultatet möttes av omfattande våld och förödelse från pro-indonesisk milis. Tre fjärdedelar av befolkningen tvingades på flykt och stora delar av förvaltningen kollapsade när indonesiska tjänstemän lämnade Östtimor. Närmare 70% av den fysiska infrastrukturen förstördes. Redan tidigare tillhörde Östtimor ett av de fattigaste områdena i Sydöstasien. Stora insatser måste göras inom de flesta sektorer i Östtimor för att bygga upp institutioner inför överlämnandet till Östimors kommande regering. Den 25 oktober 1999 etablerade FNs säkerhetsråd en övergångsadmini-stration för Östtimor, UNTAET, med ett mycket långtgående mandat. UNTAET fungerar för närvarande som Östtimors ”regering”. UNTAETs mandat Genom resolution 1272 antagen av FNs säkerhetsråd 25 oktober 1999 etablerades UNTAET, United Nations Transitional Administration in East Timor. I resolutionen ges UNTAET fulla befogenheter vad gäller den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten i Östtimor. UNTAETs mandat omfattar: att upprätthålla säkerhet, lag och ordning inom territoriet att etablera en effektiv förvaltning att bidra till utveckling av social och medborgerlig (civil) service att säkerställa samordning av humanitära insatser och utvecklingssamarbete att stödja kapacitetsuppbyggnad för Östtimors framtida självstyre att bidra till att skapa förutsättning för uthållig utveckling I resolutionen bemyndigas UNTAET att vidta alla nödvändiga åtgärder (’all necessary means’) för att uppfylla sitt mandat. UNTAET fungerar därmed som Östtimors ’regering’ under övergångsperioden. UNTAETs mandat och befogenheter är mer långtgående än vid någon tidigare FN-operation. Den militära komponenten uppgår till närmare 9 000 soldater. För ytterligare information, kontakta, Magnus Cedergren, tel 08-698 50 91, eller pressekreterare, Pia Hallonsten, tel 08-698 55 50.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar