97 miljoner kronor för humanitära insatser i Pakistan

Sida har i kväll beslutat att 15 miljoner kronor ska gå till Räddningsverket, som ska bygga upp ett basläger för FN i Pakistan. Baslägret skall förse FN-systemet med IT, telefoni, övernattning, mat, vatten och transporter. Samtidigt har Sida under kvällen skickat en skrivelse till regeringen med förslag på att 82 miljoner kronor ska gå till FN:s appell för insatserna för de jordbävningsdrabbade i Pakistan.

Jordbävningen i lördags morse har raserat stora delar av norra Pakistan. Obekräftade uppgifter talar om 80 till 90 procents ödeläggelse i vissa områden. I det Pakistan-administrerade Kashmir har hälften av bebyggelsen raserats och mer än två tredjedelar är onåbart. En miljon människor är i akut behov av stöd, enligt FN. - Läget är mycket alarmerande och kraven på de humanitära organisationerna är höga. Deras insatser måste genomföras snabbt och effektivt. Annars riskeras ännu fler liv, säger Eva Asplund, chef för Sidas avdelning för humanitära insatser. FN gör i appellen bedömningen att cirka 240 000 vinterbonade tält kommer att behövas. Detta är sannolikt fler än vad som finns tillgängligt i världen just nu. Sida föreslår några områden som bör prioriteras: Hälsa och sjukvård, akutmedicin, nödbostäder, vatten och sanitet, samordning och logistik, skolundervisning och skydd för civila, framför allt barn. - Att förlora hem, egendom och arbete utsätter människor för en enorm sårbarhet, särskilt i konfliktdrabbade områden som Kashmir. De humanitära insatserna är nödvändiga för att minska den sårbarheten, säger Eva Asplund. Tidigare har Sida beslutat om 5 miljoner kronor till Röda Korsets insatser i Pakistan och 2 miljoner kronor till Räddningsverket. För mer information kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar