Centrum för lärande om hållbar utveckling etableras på Gotland under 2008

Igår fattade regeringen beslut om att Sida ska finansiera ett centrum för lärande om hållbar utveckling vid Högskolan på Gotland. Centrets uppdrag är att bidra till att öka kunskapen i de länder där fattigdomen är som störst. Centret ska även göra det möjligt att utbyta kunskaper och erfarenheter mellan Sverige och utvecklingsländerna.

Människor som lever i fattigdom drabbas hårdast av miljöförstörelse. Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och brist på rent vatten är svårast att hantera för dem som redan är utsatta. Därför ska centret vara inriktat mot de utvecklingsländer som Sverige samarbetar med och där människor behöver öka kunskaper för att hantera och förebygga miljöproblem.

– Regeringens beslut innebär en spännande möjlighet att öka kunskapen om fördelning och användning av naturresurser. Det kan handla om hur avfall ska hanteras i städer, om hur jordbruken kan bedrivas på ett sätt som ger goda skördar över lång tid men även om hur sociala processer kan organiseras på ett rättvist och demokratiskt sätt, säger Martin Westin, verksamhetsansvarig handläggare på Sida.

Centret kommer att samarbeta med svenska högskolor, myndigheter, organisationer och företag i syfte att bygga nätverk med lokala partners och beslutsfattare inom utbildningsområdet i Sveriges samarbetsländer.

Verksamheten ska finansieras av Sida och kommer att etableras inom Högskolan på Gotland, där tio nya tjänster inrättas.

– Miljödebatten handlar till stor del om hur ny teknik ska kunna lösa miljöproblem. Centret kan lyfta fram människans betydelse och öka kunskapen om hur människors lärande kan bidra till ett hållbart samhälle, säger Martin Westin.


För mer information:
Martin Westin på 08-698 52 82 eller
Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar