En tredjedel av jordens befolkning är TBC-smittad

Världsdagen mot Tuberkulos 24 mars En tredjedel av jordens befolkning är TBC-smittad Tuberkulos är en sjukdom som går att förebygga och bota, ändå smittas över 8 miljoner människor per år och 3 miljoner dör. I vissa delar av Afrika där människors immunförsvar är nedsatt av HIV dör hälften av de tuberkulossmittade. I Asien är sjukdomen mest utbredd där finns 2/3 av de totala antalet smittade. I Östeuropa och forna Sovjet ökar antalet nya TBC-fall med en skrämmande hastighet, med 25 % mellan 1994 och 1996. Lettland har den högsta andelen (21%) multiresistenta TBC-fall i världen. Ny forskning rapporterar att fler kvinnor per år dör av tuberkulos än i någon annan infektionssjukdom, inklusive malaria och Aids. Enligt en studie gjord i Vietnam, med stöd av Sida, har kvinnor sämre tillgång till hälsovård, de fick sin TBC-diagnos senare än männen och stigmatiserades i högre grad än männen. Välkommen till pressmöte på Sida, Torsdagen den 23 mars klockan 10.00 i La Plata plan 1 . Möt: Vinod K Diwan Professor, Karolinska Institutet/Nordiska Hälso-vårdshögskolan, om könsspecifika skillnader i uppkomst och behandling av tuberkulos, baserat på en studie i Vietnam. Staffan Herrström Överdirektör Sida Öst, om vad Sverige kan bidra med för att hejda smittspridningen i Baltikum och Ryssland. Anders Nordström Chef för Sidas hälsoenhet, om hur en alltför enkelriktad tuberkulosbekämpning riskerar att slå sönder hälsostrukturer i utvecklingsländerna. För ytterligare information kontakta: Pia Hallonsten, Sidas presstjänst tel 08-698 55 50.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar