Fortsatt svenskt stöd till översvämningsdrabbade i södra Afrika

Sida fortsätter att stödja insatser för de drabbade i södra Afrika. Stöd om ytterligare 3,75 miljoner kronor har nu beviljats: Moçambique - 500 000 kronor till Lutherhjälpen för mat, nödbostäder och dricksvatten samt 1 miljon kronor till Svenska Missionsrådet för mat och mediciner. Zimbabwe 1 miljon kronor till Svenska Alliansmissionen för mat och filtar. Sydafrika - 500 000 kronor till Lutherhjälpen för nödhjälp. Madagaskar - 750 000 kronor till Svenska Röda Korset för nödhjälp. Sedan översvämningar drabbade området har nu Sida bidragit med totalt drygt 20 miljoner kronor i katastrofhjälp. Den 28 februari skrev Sida till regeringen och begärde tidigareläggning av planerat budgetstöd till Moçambique om 100 miljoner, vilket regeringen beslutade inom några dagar. Sida diskuterar också med regeringen i Moçambique hur det reguljära biståndet kan anpassas för att bidra till en snabb uppbyggnad av landet. För ytterligare information, kontakta, pressekreterare Ulf Källstig, tel 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar