Kan ökad jämställdhet hejda spridningen av hiv?

Hiv/Aids är det största enskilda hotet mot utveckling i Afrika. I början av 90-talet var den förväntade medellivslängden 59 år i södra Afrika. Enligt FNs beräkningar kan den komma att sjunka till 45 år i slutet av nästa decennium. Risken är stor att hiv bromsar utvecklingen också i andra delar av världen. Spridningen av hiv ökar nu snabbt i Asien. Varje dag blir 15 000 människor infekterade. Kvinnor och män, flickor och pojkar drabbas olika. De uppfattar också sjukdomen och riskerna på olika sätt. I många länder ökar hivinfektionen snabbare bland kvinnor än män. Jämställdhet och maktfördelning mellan kvinnor och män är några av alla de faktorer som påverkar spridningen av hiv. Välkommen till Sida, Stora Hörsalen onsdagen den 1:a december 1999 klockan 12.30-14.00. Möt: Gun-Britt Andersson, Statssekreterare, om kopplingen mellan jämställdhet och spridningen av hiv. Bo Göransson, Generaldirektör Sida, Hiv/aids som hinder för utveckling. Hur påverkas Sidas arbetssätt av aidsepedemin? Bawa Yamba, Antropolog, Nordiska Afrika-insti-tutet, om förändrade strukturer och relationer i samhällen som drabbats av aids. Könsrollers betydelse för hur hiv sprids. (Gun-Britt Andersson och Bo Göransson måste pga av andra engagemang lämna seminariet 13.30. Björn Andersson, Sidas expert på aidsfrågor och antropolog Bawa Yamba finns dock tillgängliga för intervjuer) För ytterligare information kontakta:Björn Andersson, Sidas hälsoenhet, 698 52 38Pia Hallonsten, Sidas presstjänst tel 08-698 55 50

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera