Konferens om civila samhällets betydelse för resultat i utvecklingssamarbetet

Den 28–30 augusti anordnar Sida en internationell konferens om det civila samhällets roll i det internationella utvecklingssamarbetet. Konferensen äger rum på Sida Civil Society Center i Härnösand. Ett hundratal representanter från såväl regeringar som enskilda organisationer från hela världen deltar. De främsta frågorna handlar om hur samarbetet mellan olika organisationer kan bli effektivare och vilken roll de ska ha i framtidens utvecklingssamarbete.

Huvudtalare på konferensen är Zambias finansminister, Ng´andu P Magande. Kumi Naidoo som är generalsekreterare för Civicus – den internationella paraplyorganisationen för enskilda organisationer – deltar också, liksom Jan Cedergren, ordföranden i OECD:s arbetsgrupp för biståndseffektivitet.

Sammankomsten i Härnösand kan ses som en förberedelse inför nästa års högnivåmöte i Accra i Ghana, som ska utveckla de överenskommelser som slagits fast i den så kallade Parisdeklarationen. I den har 120 givarländer, samarbetsländer, multilaterala organisationer och enskilda organisationer kommit överens om hur utvecklingssamarbetet ska effektiviseras.

– Inför mötet i Accra behöver de enskilda organisationerna tydliggöra sin roll. Det civila samhället är betydelsefullt för människor i våra samarbetsländer och organisationer behöver stärka sitt samarbete för att delta mer i biståndsdiskussionen. Konferensen i Härnösand bidrar till detta och gör det möjligt för nyckelaktörer från hela världen att träffas, säger Magnus Lindell, chef för Sidas avdelning för samarbete med enskilda organisationer.

Journalister är välkomna att delta på invigningen, där bland andra de tre huvudtalarna deltar samt även under seminariedagarna. För eventuella intervjuer kontakta Dag Janzon: 070 – 698 47 50

Tid: Öppning av konferensen: 19.00–21.00 den 28 augusti 2007. Därefter program från klockan 9.00 onsdag den 29 augusti och torsdag den 30 augusti.
Plats: Härnösands Teater, Härnösand.

Mer info: www.sida.se/scsc
Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar