Ny landstrategi för Vietnam: Krav på demokratisk utveckling

Ny landstrategi för Vietnam: Krav på demokratisk utveckling Sida har idag skickat ett förslag till ny landstrategi för Vietnam till regeringen. Den nya strategin ska gälla från nästa år och fem år framåt. För första gången innehåller strategin krav på större öppenhet och respekt för de mänskliga rättigheterna i Vietnam. Utvecklingssamarbetet inriktas på tre huvudområden - förvaltning, landsbygdsutveckling och insatser för en rättvis fördelning av hälso- och sjukvårdsresurser De senaste tio åren har Vietnam haft en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Trots att inkomstklyftorna i landet har ökat har det ökade välståndet kommit även den fattiga befolkningen till del. Fattigdomen i Vietnam har halverats sedan1990, från 58 till 29 procent. Sidas förslag till landstrategi stödjer Vietnams egen vilja att fortsätta arbeta för att minska andelen fattiga i landet. Men det är viktigt att tillväxten sker med hänsyn till miljön. Den finns en rad miljöproblem som nu måste uppmärksammas och där har Sverige en viktig roll att spela, säger Jan Bjerninger chef för Sidas Asienavdelning. Att stödja Vietnams väg mot större öppenhet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är en annan huvuduppgift för det svenska biståndet. Sida har tidigare gett stöd till förbättrad lagstiftning och rättsväsende. Det arbetet kommer att intensifieras. I den nya strategin finns krav på en demokratisk utveckling och en större respekt för de mänskliga rättigheterna. Efter halva tiden ska en avstämning ske som avgör biståndets fortsatta nivå och inriktning. Sverige har haft ett utvecklingssamarbete med Vietnam i över 30 år. Under de närmaste åren kommer stödet till Vietnam sannolikt att ligga på mellan 300 och 380 miljoner kronor per år, vilket gör landet till en av de största mottagarna av svenskt bistånd. För mer information kontakta Sidas pressenhet, tel: 08-698 55 55 eller handläggare Samuel Egerö, 08-698 50 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031113BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031113BIT01030/wkr0002.pdf

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar