Nytt stort svenskt stöd för snabb återuppbyggnad i krigshärjade Gaza

Sida har fattat beslut om extra medel för återuppbyggnad och psykosociala insatser i Gazaremsan. Det svenska stödet uppgår till totalt 50,7 miljoner kronor 2009–2010 och ska bland annat användas för att röja rasmassor, skapa jobbtillfällen, återuppbygga lantbruk och restaurera infrastruktur.

– En storskalig återuppbyggnad är för närvarande omöjlig på grund av den fortsatta blockaden av Gaza och den politiska situationen. Även det akuta humanitära stödet hindras. Sverige har i detta svåra läge undersökt vilka möjligheter som ändå finns för en del akuta insatser för återuppbyggnad och psykosocialt stöd, säger Rolf Carlman, Sidas chef på Västbanken och i Gaza. Det svenska stödet kanaliseras delvis genom Municipal Development and Lending Fund, MDLF, som tilldelas 24 miljoner kronor för att restaurera kommunala byggnader, vägar, ordna gatubelysning och försöka få igång sophantering. Samtidigt stöds FN-organet UNDP med 18 miljoner kronor för att undanröja rasmassor. Cirka 600 000 ton rasmassor bildades under offensiven mot Gaza då 15 000 hus blev helt eller delvis förstörda. – Denna röjningsinsats beräknas skapa många jobbtillfällen åt en befolkning vars tillvaro och uppehälle i många fall slagits i spillror. Arbetslösheten är gigantisk och ekonomin är raserad, säger Rolf Carlman. Dessa insatser är del i en större internationell satsning med flera finansiärer. Beslutet innebär också att ytterligare 8,7 miljoner kronor går till insatser av svenska enskilda organisationer som Diakonia, Kvinna till Kvinna, Palestinagrupperna, Kooperation utan Gränser och Dramatiska Institutet. – Organisationerna ska öka tillgången till mat, exempelvis genom att reparera växthus och boskapsstall, satsa på fruktodlingar, bidra med utsäde och att reparera förstörda bevattningssystem. Stödet ska också bidra till att omedelbart stärka skolverksamhet för barn och psykosocial behandling av krigstraumatiserade och särskilt utsatta människor, säger Rolf Carlman. I början av året utsattes Gazaremsan för en tre veckor lång offensiv från Israel med enorma skador som följd. Förutom förstörd infrastruktur har omätliga skador tillfogats människorna i Gaza, som fått sina hem förstörda, förlorat sina försörjningsmöjligheter och drabbats såväl psykiskt som fysiskt av kriget. De nya insatserna genomförs efter noggrann analys och inventering av förstörelsen i Gaza efter offensiven. I slutet av mars presenterade Sida en rapport om skadornas omfattning och pekade ut ett antal akuta återuppbyggnadsinsatser som borde prioriteras och är möjliga att genomföra. För mer information eller intervjuer, kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera