Ökad insyn i biståndet via Openaid.se

Från och med idag ökar transparensen i det svenska biståndet. Sida lanserar en helt ny version av Openaid.se som ger en fördjupad möjlighet till insyn.
– Med nya Openaid.se går vi från skyltfönster till verktygslåda, säger Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo.

Openaid.se är webbplatsen där all Sveriges biståndsdata, i form av både avslutade och pågående insatser, finns tillgänglig och sökbar. För att göra det lättare att hitta relevant information om biståndet har Openaid.se gjorts om från grunden med användaren i fokus.

Via Openaid.se kan man se till vem och för vilka ändamål biståndsmedel har betalats ut och vilka resultat det har gett.

– Den nya sajten ger ytterligare möjlighet till insyn och granskning av biståndet som inte tidigare har varit möjlig, säger Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida.

Den som önskar kan nu också med ett knapptryck ladda ned all biståndsdata i ett Excel-kompatibelt format.

Nya Openaid.se bygger helt på den så kallade IATI-standarden (IATI står för International Aid Transparency Initiative), en internationell standard för redovisning av öppna biståndsdata som används över hela världen. Openaid.se är byggt med öppen kod, vilket innebär att vem som helst ska kunna återanvända den mjukvara som utvecklats för Openaid.se.

– Genom denna tillgängliga mjukvara kan utvecklingen av nya Openaid.se bidra till ökad öppenhet även inom andra organisationer, säger Joachim Beijmo.

Mjukvaran har redan börjat användas av bland annat UNFPA, FN:s befolkningsfond.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55.

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Taggar:

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Citat

Med nya Openaid.se går vi från skyltfönster till verktygslåda
Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida