Öppet hus på Sida den 27 augusti

På måndagen den 27 augusti öppnar Sida sina dörrar för allmänheten mellan klockan 16.30 och 20.00. Ett 70-tal personer som arbetar för Sida utomlands eller i Stockholm finns på plats för att berätta om och svara på frågor om svenskt utvecklingssamarbete och myndighetens verksamhet.

Ambassadörer, ambassadråd, handläggare och lokalt anställda som arbetar i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika är på plats, liksom chefer och handläggare på huvudkontoret. Många av dem är experter på frågor om exempelvis demokrati, hiv/aids, jämställdhet och anti-korruption.

Under hela kvällen kommer land- och ämnesexperter att bemanna ett 20-tal stationer, där man kan ställa frågor om hur Sida jobbar och vilka resultat det gett.

Klockan 18.30 startar en öppen frågestund på stora scenen där representanter från Sidas ledning svarar på frågor från allmänheten, med bland andra Sidas tf generaldirektör, Göran Holmqvist. Där deltar även Kristina Kühnel, tf Afrikachef, Magnus Lindell, chef för Sidas avdelning för samarbete med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering, och Ann Stödberg, ambassadråd i Honduras.

En timme tidigare, klockan 17.30, berättar Anna Springfors, rådgivare i mikrofinans på Sida, om Sveriges roll när Muhammad Yunus startade mikrofinansrörelsen Grameen Bank i Bangladesh. Och Fredrik Frisell, förste sekreterare vid ambassaden i Jakarta, berättar om Sidas arbete under tsunamikatastrofen i Sydostasien.

Under kvällen kan man också få hjälp att söka material bland Sidas publikationer och få en vägledning av informationen på Sidas sajt.

Öppet hus finns också på webben. På hemsidan www.sida.se/oppethus sänds evenemanget live via webb-tv mellan 16.30 och 20.00 (sajten är öppen redan nu). Under hela kvällen kan man chatta med Staffan Herrström, ambassadör i Tanzania, Björn Holmberg, ambassadråd i Guatemala, och Sidas tf Informationschef, Christine von Sydow.

Journalister är hjärtligt välkomna under hela kvällen. Sidas presstjänst kan ge mer information eller boka intervjuer med deltagare.

Se www.sida.se/oppethus för ett fullständigt program.
Plats: Valhallavägen 199, Stockholm
Tid: Måndagen den 27 augusti 16.30 – 20.00
Livesändning och chatt: www.sida.se/oppethus.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar