Otillräcklig amning dödar en miljon barn årligen

Presskonferens 2 december 1998 Otillräcklig amning dödar en miljon barn årligen Tid: måndagen 7 december 1998 kl. 10.00 Plats: Sida, Seavägen 20, Stockholm, “Victoria Falls” plan 2 UNICEF uppskattar att mer än en miljon spädbarn dör per år på grund av utebliven amning. En aggressiv och sofistikerad marknadsföring från barnmatsindustrin har lett till att allt färre barn ammas. Sida-stödda IBFAN, International Baby Food Action Network, har i år tilldelats Right Livelihood Award, det ”Alternativa Nobelpriset", för sina insatser via ett världsomspännande nätverk, för att skydda främja och stödja amningen. Framför allt har IBFAN bevakat hur WHO:s Internationella Kod för Marknadsföring av Bröstmjölksersättningar efterlevs. Vid presskonferensen medverkar pristagaren företrädd av Ms Alison Linnecar. Dessutom deltar de ideella organisationerna Amningshjälpen, NAFIA (Nordisk Arbetsgrupp för Internationella Amningsfrågor), Svenska Amningsinstitutet samt Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet För ytterligare information, v g kontakta: Dr Anders Molin, Sida-handläggare, tel 08-698 52 39 DrMedVet Elisabeth Kylberg, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet tel 018-66 58 72 (Elisabeth.Kylberg@ich.uu.se) Richard Nyström, pressekreterare, tel 08-698 55 50

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.