Översvämningsdrabbade i Kina får mer stöd

7 oktober 1998 Översvämningsdrabbade i Kina får mer stöd Sverige utökar stödet till de drabbade i översvämningskatastrofen i Kina med 33,6 miljoner kronor. Stödet är svar på en samlad appell från FN. Hjälpen går till de allra mest utsatta. Översvämningarna har drabbat en femtedel av den miljardstora befolkningen. Uppskattningsvis 15 miljoner är hemlösa varav 3 miljoner lever på själva flodvallarna, säger Doris Attve, handläggare vid Sidas humanitära enhet. Stödet ska användas för nödbostäder, vatten- och sanitet, akuta hälsoinsatser, och livsmedel. Medel ska också användas för att bedöma skadorna inom jordbruket och för insatser att samordna de humanitära insatserna. En kritisk fas är när vattnet sjunker undan. Risken för epidemier blir då överhängande på grund av de ohållbara sanitära förhållandena. I norr är den analkande vintern ett överhängande hot. Att snabbt uppföra godtagbara nödbostäder är där den viktigaste insatsen, säger Sida-handläggare Eva Johansson, nyss hemkommen från Kina. Sida har tidigare anslagit 4 miljoner kronor till stöd för de översvämningsdrabbade via Svenska Röda Korset, Svenska Missionsrådet, PMU/Pingstmissionen samt Lutherhjälpen. Hjälpen består av filtar, kläder, mat, mediciner och nödbostäder. För ytterligare information, v g kontakta: Doris Attve/Eva Johansson, handläggare på humanitära enheten, Sida, tel 08-698 5788 och 698 52 54 Richard Nyström, pressekreterare, tel 08-698 55 50

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.