Pengar att söka för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet

I dag öppnar Sida upp för ansökningar om finansiering för demokrati- och yttrandefrihetsinsatser runtom i världen. Under 2012 ska sammanlagt 215 miljoner kronor gå till individer, grupper och organisationer som på olika sätt vill arbeta för att minska diskriminering och förtryck.

Den svenska regeringen har beslutat att fortsätta stödja särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet – ett initiativ som lanserades under 2009. Initiativet syftar till att stödja olika förändringsaktörer, bland annat det civila samhällets organisationer.

- Vi vänder oss till aktörer som kan och vill arbeta för en förändring för att främja demokratisering och yttrandefrihet. Bland annat handlar det om människor och organisationer som verkar i repressiva miljöer. Det kan vara nationellt, regionalt eller globalt, berättar Ylva Lindström, som arbetar med det civila samhället och dessa särskilda insatser på Sida.

Mellan åren 2009 och 2011 har regeringen skjutit till 370 miljoner kronor till särskilda insatser för demokrati och för 2012 handlar det om 215 miljoner kronor. Under perioden har man bland annat ökat satsningarna på informations- och kommunikationsteknologi (ICT) för att främja yttrandefrihet och demokrati. Till exempel genom att utbilda människorättsaktivister för att bättre kunna använda digitala verktyg, eller genom att öka den digitala säkerheten för att på sätt skydda yttrandefriheten för dem som använder sig av nätet i sitt demokratiarbete. I sommar kommer en särskild utlysning annonseras som fokuserar på ICT och frihet på nätet.

- Politiskt deltagande och människors möjlighet att utkräva ansvar är grundläggande förutsättningar för utveckling. Brist på demokrati och yttrandefrihet är en fattigdom i sig. Nu ser vi fram emot nya, spännande förslag på initiativ som ger människor verktyg för att och att påverka sin situation, att skaffa sig och dela information samt att samordna sig i olika samhällsfrågor, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Hittills har cirka 65 aktörer sökt och fått stöd genom den här stödmekanismen. Sida bjuder nu in organisationer och andra relevanta aktörer att lämna in en fullständig ansökan för program eller ​​projekt. Sista ansökningsdag är 15 april.

Full ansökan skall utformas. Ansökningshandlingar kan laddas ner från denna sida: www.sida.se/democracy-initiative
För frågor, kontakta Ylva Lindström, telefon 08-698 54 90

 

 

Taggar:

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.