Pressinbjudan: Så ska Sverige bidra till att färre kvinnor dör vid graviditet och förlossning

Den 17 juni drar Sverige igång en särskild satsning mot mödradödlighet. Många olika typer av aktörer i det svenska samhället ska delta i arbetet, som även ska förbättra sexuell och reproduktiv hälsa samt stärka kvinnors rättigheter.

Uppskattningsvis 20 000 kvinnor dör varje dag till följd av dålig mödrahälsovård i världen. Nu startar en särskild svensk satsning för att höja ambitionsnivån och takten för att snabbare nå Millenniemål 5 – minskad mödradödlighet och förbättrad mödrahälsa. Den svenska satsningen lanseras tillsammans med representanter för svenska organisationer, forskare och det svenska näringslivet som nu tillsammans bildar en koordineringsgrupp för de svenska ansträngningarna. De mycket sakkunniga personer som utsetts till medlemmarna i koordineringsgruppen introduceras under lanseringen. Insatsen omfattar 100 miljoner kronor extra och kommer att verka såväl bilateralt, regionalt och globalt. FN:s Millenniemål 5 – att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar – är det enda av millenniemålen där vi inte ser någon förbättring alls i låginkomstländer under de senaste 20 åren. Sverige går nu i bräschen för att olika globala och lokala aktörer gemensamt arbetar för ökad samordning och gemensamma krafttag för att minska mödradödligheten och öka tillgången till mödrahälsovård. Datum och tid: onsdag 17 juni, klockan 10.30 – 12.30. Presentation av satsningen följs av en paneldiskussion med några av koordineringsgruppens medlemmar. Plats: Sida (Hörsalen), Valhallavägen 199, Stockholm. Moderator: Karin Alfredsson, journalist, författare och RFSU:s Mamma-ambassadör. Anmälan för journalister: press @ sida.se För mer info till journalister: kontakta Sidas presstjänst 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera