Pressinbjudan till seminarium 10/9: Markrättigheter – en nyckelfråga för klimat och investeringar

När den globala efterfrågan på råvaror och mark stiger är ett ansvarigt utnyttjande av världens naturresurser, däribland skogar, en nyckelfaktor för hållbar utveckling. Att säkra lokalsamhällens skogs- och markrättigheter är inte bara en fråga om människors lokala försörjning. Det kan också få avgörande betydelse för klimatfrågan i framtiden och för att storskaliga investeringar ska kunna bli mer uthålliga. Detta är några av de frågor som diskuteras på ett seminarium på Göteborgs Universitet den 10 september.

En stor del av jordens befolkning förvaltar och lever av skogar och markresurser utan att ha sin rätt till marken säkrad. Det handlar om rättigheter men är också en fråga av global betydelse, bland annat för att hantera klimatförändringarna. En ny rapport från World Resources Institute och Rights Resources Initiative visar att ett av de mest effektiva sätten att sakta ned den globala uppvärmningen är att ge traditionella lokalsamhällen rätten att sköta sina skogar och marker på det sätt de gjort i århundraden.

Markrättigheterna har också stor betydelse för investeringar och utveckling. För att investeringar ska kunna ske på ett tryggare sätt måste de lokala markrättigheterna klaras ut. På seminariet Securing Forest and Community Land Rights – Challenges, trends and ways forward diskuteras bland annat vilken roll privata storskaliga investerare kan spela för att verka för säkrare markrättigheter på lokalplanet. Lou Munden, initiativtagare till The Munden Project, är en av de internationellt mest kända förespråkarna för tesen att osäkra markrättigheter utgör en viktig kommersiell risk som måste tas med i investeringsbesluten.

På seminariet deltar internationella experter på markrättigheter från bland annat Rights and Resources Initiative, samt representanter från Sida, det civila samhällets organisationer, den akademiska världen och den privata sektorn i öppna diskussioner. Deltar gör också FNs särskilda sändebud för ursprungsfolksfrågor Vicky Tauli-Corpuz.

Sida kommer också att berätta om nya åtaganden för att säkra ägande och nyttjanderätt till mark och naturresurser för småbrukare.

När: 10 september
Tid: 10.00–16.00
Var: Göteborgs Universitet, huvudbyggnaden på Vasaplatsen.

Deltar gör bland annat: Vicky Tauli-Corpuz, United Nations’ Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples; Lou Munden, founder, The Munden Project; Mark Constantine, Chief Strategist, Global Manufacturing and Services Department, International Finance Corporation (IFC), World Bank Group; Christina Olivecrona, Analyst, Sustainability, Andra AP-fonden; Margareta Nilsson, Programme Manager, Natural Resources, Global Programs, Sida; Marie Ottosson, Director of International Organizations and Policy Support, Sida; Samuel Nguiffo, Secretary General, Centre for Environment and Development (CED), Cameroon; Susan Kandel, Executive Director, Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Media Ambiente (PRISMA); samt representanter från Rights and Resources Initiative och forskare från Göteborgs universitet.

Mer info och program: http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/pa-gang/10-sep-securing-forest-and-community-land-rights-challenges-trends-and-ways-forward/

För mer information eller intervjuer, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55

Taggar:

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.