Seminarium 11/6: Hur kan djursjukdomar i fattiga länder hindras från att bli förödande pandemier?

Torsdagen den 11 juni hålls ett seminarium om hur djursjukdomar ska kunna hindras från att utvecklas till pandemier som skördar mängder av liv, lamslår samhällen och slår sönder ekonomier. Några av världens främsta experter kommer att presentera förslag på nödvändiga insatser.

Bland talarna märks: Paul G Gully, FN:s samordnare för bekämpning av influensa, UNSIC; Joseph Domenech, chefsveterinär vid FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO; Alejandro Thierman, rådgivare hos Världsorganisationen för djurhälsa, OIE; Jörgen Schlundt, avdelningschef på Världshälsoorganisationen, WHO; och Mia Horn af Ranzien, Policychef på Sida och stf generaldirektör. Tid: Torsdagen 11 juni, kl 13.30 – 16.30. Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm (stora hörsalen). Moderator: Professor Ulf Magnusson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Arrangörer: Sida, SLU, Jordbruksverket, Livsmedelverket och SVA. Rapporten ”One world One health” kommer också att presenteras vid seminariet. Den lyfter fram lärdomar av tidigare epidemier, som fågelinfluensan, och innehåller förslag som bland annat visar hur folk- och djurhälsoinstitutioner i utvecklingsländerna kan stärkas. Rapporten kan laddas ned via http://un-influenza.org/files/OWOH_14Oct08.pdf Bakgrund: Forskningen visar att 70 procent av de ”nya” sjukdomarna som fågel- och svininfluensa (den nya influensan) smittar mellan djur och människor. Detta hotar inte bara människors hälsa över hela världen utan påverkar också fattigas möjlighet till försörjning. Över 600 miljoner människor i utvecklingsländerna är i dag beroende av djurhushållning för sin överlevnad. Det är också dessa som drabbas hårdast av olika epidemier. Många av sjukdomarna har sitt ursprung i fattiga länder där många människor och djur ofta lever nära varandra. Därför måste kraftfulla insatser att bekämpa smittsamma djursjukdomar satsas där. Men vill den rika världen investera i detta? Smittor sprids lätt mellan länder och kontinenter genom att människor resor mycket. Den internationella handeln med djur och livsmedel ökar också risken för spridning. För mer information eller bokning av intervjuer: kontakta Sidas presstjänst, 08-698 55 50.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera