Sida kräver tillbaka medel från organisation i södra Afrika

Sida har beslutat att begära tillbaka 220 000 kronor från Institute for Water and Sanitation Development, IWSD. Revisioner som Sida initierat visar att institutionen brustit i sin finansiella kontroll och att vissa utbetalningar saknar täckning. Institutet arbetar i södra Afrika med frågor kring vatten och sanitet. Pengarna från Sida har gått till forskningsfonden WARFSA, The Water Research Fund for Southern Africa.

– Det är beklagligt att organisationen inte klarat av sitt åtagande fullt ut och att Sida har varit tvunget att bryta samarbetet. Vatten är en oerhört viktig fråga för människor i södra Afrika. Eftersom det är en bristvara måste den förvaltas väl, vilket gjort WARFSA mycket relevant. En oberoende utvärdering visar att forskningsstödet gått som planerat. Sida tittar nu på alternativa vägar att kunna återuppta samarbetet med projektet genom någon annan partner, säger Cecilia Scharp, chef för Sidas enhet för vattenfrågor.

I juni 2006 upptäckte en intern revision att organisationen ombudgeterat utan att få Sidas godkännande. Sedan dess har olika typer av revisioner genomförts vilka bland annat funnit brister i organisationens hantering av medlen men också i Sidas sätt att sköta ärendet. Samarbetet avbröts och utbetalningar stoppades redan i juni 2007 då det stod klart att det fanns oegentligheter. Då fanns misstankar om felanvändning av cirka 3,1 miljoner kronor. En fördjupad revision visar dock att 2,9 miljoner använts inom ramen för projektet om än utanför avtalad budget. I konsultation med revisorer och Kammarkollegiet kommer Sida att begära tillbaka de 220 000 kronor som inte kunnat redovisas.

Sida har stött WARFSA sedan starten 1999 med cirka 34 miljoner kronor.

För mer information: Sidas presstjänst 08-698 55 55
Cecilia Scharp, chef för Sidas vattenenhet 08-698 50 54

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera