Sida ökar det humanitära stödet till Sahelområdet efter torka

​Sida avsätter ytterligare 25 miljoner kronor i humanitärt stöd till Niger efter att tillgången till mat i landet och i hela Sahelområdet försämrats drastiskt under året. Perioden juli till oktober är central för att rädda skördar och leverera mat till hungrande.

Matkrisen i Sahelområdet i Västafrika har fördjupats och allt fler människor är i behov av humanitärt stöd. Uppskattningsvis tio miljoner människor i Niger och Tchad behöver nödhjälp för att klara sig igenom hungerperioden fram till skördarna i november.

Det är många faktorer som samverkar till den svåra situationen – det handlar om torka och dåliga skördar i Niger och grannländerna, som slår hårt mot ett redan sårbart och fattigt område. Sverige och Sida har tidigare i år gått in med 9,5 miljoner till Niger genom Läkare utan gränser och 5 miljoner via Unicef. Nu kommer stödet utökas med ytterligare 25 miljoner.

- Niger är ett land där humanitära behov existerar sida vid sida med massiv och kronisk underutveckling. Naturhändelser blir till katastrofer först när händelserna överstiger det lokala samhällets förmåga att hantera dem. Fattigdomen och underutvecklingen i ett land som Niger gör att det inte finns några stötdämpare när krisen slår till, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära team.

Hur pengarna ska fördelas för att kanaliseras genom olika organisationer och aktörer på plats är ännu inte bestämt, men troligen kommer en stor del gå genom FN:s matprogram WFP, samt ett antal större internationella ickestatliga organisationer, både till direkta matransoner och andra insatser för att förbättra matsäkerheten i landet.

Det är de oberäkneliga och sporadiska regnen under sista delen av 2009 som gjort att matproduktionen fallit med minst 30 procent i Niger och 34 procent i Chad. Även foderproduktion till betesdjur har fallit kraftigt och när många försöker sälja djuren samtidigt har priserna gått ned. Samtidigt som löner minskat med 20 procent har matpriser ökat med lika mycket.

I Nigers grannland Tchad har Sida gått in med 47 miljoner kronor under året, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Ett eventuellt utökat stöd till landet kommer att beredas under hösten.

För mer information, ring Per Byman på telefon 070 581 3193, eller kontakta Sidas presstjänst på 08-6985555 eller press @ sida.se.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.