Sida prioriterar Sahel i väst-centralafrika – på randen till storskalig matkris

När Sida fördelar svenskt stöd till humanitära kriser och katastrofer 2012 står Sahel-området i fokus. Sida avsätter 220 miljoner till det svårt tork- och konfliktdrabbade området i Väst- och Centralafrika. Krisen riskerar att bli storskalig från och med nu och fram till augusti.

I slutet av förra året fick det humanitära samfundet indikationer på att Sahel-området ligger i riskzonen för allvarlig hungersnöd eftersom torrperioden beräknas bli längre än normalt. Hundratusentals ton spannmål kommer därmed att saknas för att kunna trygga tillgången till mat, stora delar av boskap blir utan foder och därmed stiger livsmedelspriserna. De drabbade länderna är Mauretanien, Senegal, Mali, Burkina Faso, Tchad, Niger och norra delarna av Nigeria och Kamerun.

- Klimatförändringar, svag politiskt ledarskap när det gäller utveckling av jordbruk och social välfärd samt lågintensiva konflikter har länge försvårat läget i Sahel-området. Oroligheter i Libyen och Elfenbenskusten har tvingat exempelvis nigeriska flyktingar att återvända hem. De tilltagande striderna i norra Mali förvärrar situationen ytterligare för människorna i området. Människorov av utlänningar begränsar dessutom humanitära aktörers möjligheter att verka, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära enhet.

Ungefär 15,6 miljoner människor har i dagsläget osäker tillgång till mat. Närmare en miljon barn löper risk att bli allvarligt undernärda. I de värst drabbade länderna kommer nästan hälften av befolkningarna att lida akut eller lindrig brist på mat, visar tidiga prognoser.

- Med våra insatser kommer organisationerna vi stödjer att kunna behandla barn och kvinnor för undernäring, hålla igång den livsmedelsproduktion som finns, ge kontantstöd till drabbade för köp av mat, förse stora områden med rent vatten, transportera viktig humanitär utrustning och samordna insatserna så att de blir så effektiva som bara är möjligt givet den svåra situationen, säger Per Byman.

Redan i slutet av förra året beslöt Sida att avsätta 30 miljoner kronor för insatser att förebygga den kris som nu Sahel nu står inför. De dryga 220 miljoner som Sida nu avsätter kommer att genom organisationer som Unicef, FN:s flyktingorgan UNHCR, FN:s jordbruksprogram FAO, Internationella Röda korskommittén, Oxfam och Action Contre La Faim.

Utöver det som Sida nu avsätter för krisen i Sahel så går ungefär 100 miljoner av det svenska basbudgetstödet till FN:s livsmedlesprogram WFP, till Sahel. Stödet hanteras av UD.

För mer information och kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 5555.

 

 

Taggar:

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.