Sida säger upp avtal med Stiftelsen Kvinnoforum

Sida säger med omedelbar verkan upp alla nu gällande avtal med Stiftelsen Kvinnoforum. Orsaken är att Sida tagit del av uppgifter som visar att stiftelsen har allvarliga ekonomiska problem. De ekonomiska problemen är av ett sådant slag att Sida bedömer att Stiftelsen Kvinnoforum saknar förmåga att uppfylla villkoren i de ingångna avtalen.

Uppsägelsen av avtalen får konsekvenser för totalt åtta pågående sidafinansierade insatser som bedrivs i stiftelsens regi. De nu gällande avtalen rör projekt i flera länder. Projekten handlar främst om insatser inom området mänskliga rättigheter, media och jämställdhet.

Uppsägningen av avtalen utgör inte ett ställningstagande av Sida avseende innehåll eller resultat i projekt som Stiftelsen Kvinnoforum bedriver nu eller har bedrivit tidigare. Uppsägelsen av avtalen grundar sig helt på stiftelsens ekonomiska oförmåga att fortsätta bedriva verksamhet.

– De frågor som Kvinnoforum arbetat med är viktiga för Sida. Mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor är prioriterade områden i Sidas verksamhet. Inom det området har Kvinnoforum spelat en aktiv roll, det säger Anders Nordström, Sidas generaldirektör.

I och med uppsägningen tillämpar Sida ett förbehåll i de avtal som träffats med Stiftelsen Kvinnoforum. Klausulen gör det möjligt att säga upp ingångna avtal om förutsättningarna för att bedriva verksamheten bedöms som dåliga.

Sida har samarbetat med Kvinnoforum sedan stiftelsen grundades.

För mer information kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera