Sida satsar på rättssektorn i DR Kongo – särskilda insatser för kvinnors tillgång till rättvisa

Rättssystemet i DR Kongo har i princip kollapsat. Majoriteten av kongoleser saknar i dag möjlighet att få rättslig prövning. Det råder stor brist på utbildad juridisk personal och domstolslokaler, konstaterar Sidas generaldirektör Anders Nordström som besökte fängelset i Goma i DR Kongo under gårdagen. Sida har beslutat att stödja reformeringen av rättsväsendet i DR Kongo med 85 miljoner kronor under en treårsperiod. Dessutom planeras inom kort ett specifikt stöd på 10 miljoner kronor för det rättsliga arbetet mot könsrelaterat våld i östra Kongo.

Satsningen ska leda till ett effektivare och mer tillgängligt rättssystem samt bättre bekämpning av korruption i samhället. I insatsen ingår bland annat speciella åtgärder för att stärka utsatta kvinnors ställning i juridiska processer. Exempelvis ska landet öppna gratis rådgivningskontor för fattiga människor, etablera fler fungerande domstolar och fängelser samt skapa bättre förståelse och öka kunskap om kvinnors rättigheter i samband med sexuellt våld. Fler kvinnliga domare och advokater kommer att utbildas. – Satsningar i konfliktländer som Kongo innebär alltid ett visst mått av risktagande. Där handlar det främst om den utbredda korruptionen, risken att nya konflikter blossar upp och brist på pengar i den kongolesiska statsbudgeten. Trots ökad risk för motgångar är det viktigt att hitta flexibla lösningar för nödvändiga insatser. Rätt utformat kan detta stöd bidra till att lägga grunden till en fungerande rättsstat, säger Anders Nordström, för tillfället på resa i DR Kongo. – En fungerande rättsstat handlar inte bara om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är också grundläggande för att den privata sektorn ska kunna utvecklas och därmed bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt. Något som är avgörande för att avhjälpa fattigdomen, fortsätter Anders Nordström. Kongoleser saknar ofta kunskap om sina egna rättigheter. Detta, tillsammans med korruptionen, är allvarliga hinder för att fattigdomen ska minska. Särskilt drabbade är de fattiga kvinnor och barn som utsätts för sexuella övergrepp och våld. Detta sker ofta utan att de skyldiga straffas. Satsningen i de två provinserna Kasai Occidental och Bas Congo sker i samarbete med Europeiska Kommissionen. Det totala svenska biståndet till DR Kongo fokuserar på insatser inom fred, försoning och demokratisk samhällsstyrning samt hälsa med betoning på att bekämpa sexuellt våld och främja sexuell reproduktiv hälsa. Också fattigdomsinriktad ekonomisk utveckling med inriktning på jord- och skogsbruk är prioriterad. Sidas bistånd till DR Kongo uppgick 2008 till 342 miljoner kronor, varav 244 miljoner kronor i humanitärt stöd. För mer information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera