Sida stöder akuta insatser i orkandrabbat Centralamerika

Sida har beslutat att stödja en rad katastrofinsatser i Centralamerika med 4,3 miljoner kronor. Situationen är kritisk. Flera länder har under de senaste dagarna drabbats hårt av såväl översvämningar som jordskred. Förödelsen är omfattande sedan orkanen Stan dragit fram genom regionen. Situationen har dessutom förvärrats ytterligare då Ilamatepecvulkanen i El Salvador haft flera utbrott med katastrofala följder.

– Enligt uppgift har nästan 100 000 människor drabbats, varav minst 500 hittats döda. Och hundratals saknas fortfarande. Dödssiffran väntas stiga kraftigt framöver, säger Doris Attve, handläggare på Sida. Flera stora vägar har blockerats eller raserats av rasmassor och vatten. Och ett 30-tal broar har skadats i Guatemala – det land som drabbats värst. Sida har fattat beslut om totalt cirka 4,3 miljoner kronor i humanitärt stöd – bland annat via Diakonia, Rädda Barnen och Svenska Röda Korset. Hjälpen går främst till livsmedel, filtar, madrasser, kokkärl och medicin. – Människor är utan mat, vatten och tak över huvudet. Men i nuläget är det svårt att få en total bild av skadornas omfattning. Man har fortfarande inte nått fram till alla drabbade platser. Hela 180 byar är isolerade och vi har ännu inte fått uppgifter om situationen där, säger Doris Attve. För att stödet ska bli så effektivt som möjligt kommer Sida-stödet att kanaliseras genom samarbetsorganisationer som befinner sig i regionen. För mer information om Sidas stöd till humanitära insatser: www.sida.se/humanitarianassistance. Eller kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar