Sidas arbete mot korruption gör att myndigheten upptäcker fler fall

Biståndsmyndigheten Sida fortsätter att förbättra arbetet med att komma åt oegentligheter i biståndet och har under förra året upptäckt och utrett fler misstankar om korruption och felaktig användning av medel än tidigare. Under 2013 handlade det om 140 misstänkta fall, jämfört med 120 fall året innan.

Flest misstankar kommer in om misstänkt brottslighet, 39 fall, och felaktig användning av medel, 34 fall. Jäv, upphandling och interna misstankar utgör en betydligt mindre del. Den största andelen fall kommer från Afrika och i insatser via civilsamhällsorganisationer. Det är Sidas egna handläggare som upptäcker flest ärenden genom sin egen uppföljning av insatser.

– Vi blir allt bättre på att upptäcka misstänkt korruption och har stärkt vårt arbete med såväl en extern visselblåsarfunktion som ett internt arbete tillsammans med handläggare som arbetar med områden där det finns hög risk för korruption. Detta har gett goda resultat, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Under 2013 har enheten för Afghanistan och den humanitära enheten fått extra stöd och utbildning och antalet upptäckta fall har ökat från fyra till 27 på de båda enheterna tillsammans. Sammanlagt har Sida krävt tillbaka pengar i 21 fall under 2013 till en total summa på 22 miljoner kronor.

Myndigheten fortsätter att utveckla nya metoder för att göra antikorruptionsarbetet ännu mer effektivt. I år lanserades bland annat en mobilapplikation där man kan anmäla korruptionsmisstankar via sin mobiltelefon.

– Med appen Öppna biståndet och en ny extern hotline som vi ska lansera brett i våra samarbetsländer finns det nya möjligheter för personer som på olika sätt kommer i kontakt med biståndet att tipsa om missbruk av medel. Vi tar alla misstankar på stort allvar och utreder alltid alla fall, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Hotline-funktionen, där man genom att klicka på en knapp på Sidas hemsida eller i appen skickas en e-postanmälan om misstänkt korruption till Sidas utredningsgrupp, kommer att lanseras brett och finnas tillgänglig via bland annat UD:s websidor swedenabroad.com och svenska enskilda organisationers hemsidor.

Hela rapporten kan du hitta här

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55

Taggar:

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera