Statssekreterare från fyra afrikanska länder studerar Östersjösamarbete i Kalmar

Miljöproblemen i världens näst största insjö, Victoriasjön, har nått alarmerande nivåer. Det visar en studie som gjorts på uppdrag av Sida. Sjön är en viktig inkomstkälla och sötvattenreservoar för de närmare 30 miljoner människor som lever i närområdet. En delegation med bland andra elva statssekreterare från Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda reser just nu runt Östersjön för att se vad man kan lära från Östersjösamarbetet. Gruppen avslutar resan med ett tvådagarsseminarium i Kalmar. Där ska man diskutera om Östersjösamarbetet kan vara en modell för länderna runt Victoriasjön? Sverige satsar 12 miljoner kronor Sida har nu beslutat att i ett första steg satsa drygt 12 miljoner kronor på att tillsammans med East African Cooperation (EAC) bland annat undersöka hur den förorenade sjön ska kunna renas och bli en motor för utvecklingen i regionen. EAC är en samarbetsorganisation för Kenya, Tanzania och Uganda som har medlemsländernas mandat att skapa ett gemensamt regelverk för hur Victoriasjön ska nyttjas på ett miljömässigt hållbart sätt. Pressmöte i Kalmar Välkommen till pressmöte på Kalmar Slott klockan 13.00 fredagen den 4 juni. Bland de medverkande finns: Francis K Muthaura, Generalsekreterare för East African Cooperation Svante Bodin, departementsråd på Miljödepartementet, och svensk chefsförhandlare för miljöfrågor i Östersjösamarbetet Johan Brisman, projektledare på Sida Dessutom finns delegationen med statssekreterare från Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda, chefen för Victoriasjöns fiskeriorganisation och borgmästaren från Entebbe i Uganda tillgängliga för intervjuer. Om detta initiativ är i linje med vad EAC och samarbetsländerna runt Victoriasjön vill, så är Sida berett att gå in i ett samarbete på 15 - 20 års sikt. Vi vet av erfarenhet att man måste vara beredd att satsa långsiktigt för uppnå bra resultat, säger Sidas projektledare Johan Brisman. Vattenhyacinter sprids explosionsartat Vattenhyacinterna som nu skapar stora problem i Victoriasjön introducerades i Afrika som prydnadsväxt. Sedan dess har de spridits över kontinenten. Sedan hyacinterna nådde den förorenade och övergödda Victoriasjön i början av 1990-talet har de förökat sig exposionsartat. Nu uppträder hyacinterna i kilometerbreda bälten som driver över sjön. När hela byar stängs inne av vattenhyacinter förändras livet dramatiskt för invånarna. Sjukdomar som malaria, kolera och bilharzia ökar kraftigt samtidigt som tjocka bälten av vattenhyacinter omöjliggör fiske, säger Johan Brisman som nyligen rest runt sjön för att kartlägga behoven av instaster. Under ett seminarium i Arusha konstaterades att problematiken kring Victoriasjön liknar situationen runt Östersjön - många länder delar en viktig gemensam vattenresurs. Ett vatten som är hårt nedsmutsat av orenade industriutsläpp och bristfälliga reningsverk. Miljöarbetet runt Östersjön har lett till ett friskare hav och utökat samarbete emellan länderna. Studieresan runt Östersjön organiseras av Stockholm International Water Institute på uppdrag av Sida. För deltagarlista och ytterligare information, kontakta, pressekreterare Ulf Källstig, Sida, tel 08-698 55 55, eller pressansvarig Dave Trouba, Stockholm Internationel Water Institute, 073- 914 3989.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar