Stor internationell konferens i Stockholm sätter fokus på klimat, katastrofförebyggande och fattigdomsbekämpning

Med växande bevis för att globala klimatförändringar kommer att öka och förvärra naturkatastrofer, som översvämningar och stormar, samlas katastrofexperter och representanter från hela världen denna vecka i Stockholm för att komma överens om hur man bäst kan minska utsattheten i högriskländer.

Målet med konferensen, som anordnas av Sida tillsammans med Världsbanken och FN:s International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) är att ta fram en ”Stockholm Plan of Action”, en handlingsplan som kopplar ihop klimatförändringarna och fattigdomsbekämpning med katastrofförebyggande arbete.

– Vi behöver en balanserad och realistisk strategi som sätter förebyggande och minskning av riskerna för naturkatastrofer i fokus av internationella insatser för fattigdomsbekämpning, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära enhet.

Naturkatastrofer dödar tusentals människor årligen och påverkar liv och levebröd för miljontals. Under de senaste 30 åren har antalet naturkatastrofer ökat trefaldigt. Bara hittills under 2007 har FN:s humanitära samordningsorgan, OCHA, lanserat 13 så kallade blixtappeller för att samla in pengar för att åtgärda förödelse efter naturkatastrofer. Tolv av dessa har varit klimatrelaterade. Under hela 2005 var 6 av 10 naturkatastrofer klimatrelaterade.

– Trots att naturkatastrofer är globala fenomen drabbas fattiga människor oproportionerligt hårt av katastrofernas effekter eftersom de saknar finansiella och materiella resurser. Därför är ett långsiktigt arbete och engagemang för att förebygga naturkatastrofer en fattigdomsfråga och av stor vikt för Sida, menar Per Byman.

Det internationella samfundet uppmärksammar mer och mer hur naturkatastrofer kan underminera framsteg i utvecklingen. Genom att minska sårbarhet kan man minimera skador. När naturkatastrofer slår till spelar det en stor roll var man bor. Slumområden byggda i sluttningar är speciellt utsatta för översvämningar och jordskred. Städer som ligger nära kusten drabbas hårdast av stormar. Bönder som bor i områden där det finns torka och värmeböljor har svårt att odla.

Huvudpunkterna i Stockholm Plan of Action är bland annat att öka internationell investering i katastrofförebyggande och riskhantering i sårbara regioner; trappa upp riskanalyser i de mest katastrofbenägna länderna; öka samordning mellan nationella katastrofförebyggande planer och strategier för fattigdomsbekämpning, samt att stärka samarbetet mellan utvecklings- och humanitära aktörer.

Sverige har redan tagit en ledande roll i att bidra till att långsiktigt minska risk och människors sårbarhet för naturkatastrofer. I tillägg till omfattande stöd till katastrofförebyggande insatser runt om i världen stödjer Sida Världsbankens Global Facility for Disaster Reduction and Recovery med 48 miljoner kronor under 2007–2009.

GFDRR-initiativet syftar till att minska utsatta länders sårbarhet för naturkatastrofer. I vissa fall kan institutioner som liknar det svenska Räddningserket byggas upp, men det kan också handla om att till exempel utveckla krishanteringsplaner eller bygga skyddsvallar. I Moçambique och Malawi har man till exempel redan börjat implementera ett nationellt kommunikationssystem för hantering av katastrofinformation.

I september kungjorde också statsminister Fredrik Reinfeldt att regeringen upprättar en internationell kommission för att klimatsäkra världens biståndsinsatser.
Konferensen pågår från 23–25 oktober.

För mer information, anmälan och bokning av intervjuer kontakta Sidas presstjänst, tel. 08-698 55 55.

Miljösäkring av konferensen Kostnaderna motsvarande koldioxidutsläppen för konferensdeltagarnas resor till och från konferensen och energiförbrukning på hotell och konferensanläggningen kommer att investeras i projekt med syfte att minska koldioxidutsläpp. För att undvika onödig förbrukning av papper ges USB-minnen laddade med information om katastrofförebyggande arbete till konferensdeltagarna.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar