Svensk hjälp till våldtäktsoffer i Sydafrika

Pressmeddelande 1999-11-26 Svensk hjälp till våldtäktsoffer i Sydafrika Sida har anslagit 8 miljoner kronor för hjälp till våldtäkts- och misshandelsoffer i Sydafrika. Stödet går till två projekt, Masimanyane Womens’ Support Centre, i Östra Kap-provinsen, och till bildandet av en fond för att stödja enskilda organisationer och provinsadministrationens arbete mot våld mot kvinnor i norra Kap-provinsen. Fonden har tillkommit i samarbete med National Network on Violence Against Women (NNVAW). Nätverken har bland annat aktivt drivit på arbetet med en ny lag till skydd för kvinnor. Med Sida-stödet kan de nu bredda sin verksamhet. Resurserna ska även användas till förebyggande insatser gentemot förövare för att minska våldet i hemmen. Projekten är också riktade till vårdpersonal, kuratorer, lärare, advokater, domstols- och kommunaltjänstemän. - Sydafrika har den högsta våldtäktsförekomsten i världen för ett land som inte befinner sig i krig. Var sjätte kvinna lever i en relation där det förekommer misshandel eller sexuellt våld, eller bådadera, säger Lena Forsgren, handläggare vid Sida. Ytterst få våldtäktsfall anmäls och endast en bråkdel av anmälningarna leder till fällande dom. Gruppvåldtäkter har fått en alarmerande ökning. Man räknar med att var tredje kvinna utsätts för våldtäkt under sitt liv. Målet för nätverken är att stärka kvinnors rättigheter politiskt och juridiskt. - Sida-stödet kommer att bli ett viktigt bidrag att nå ut till lokalsamhället och stärka dem som behöver stöd, säger Lesley Ann Foster, chef för Masimanyane-centret. För ytterligare information v g kontakta:Lena Forsgren, Sidas handläggare tel: 08-698 52 90Pia Hallonsten, pressekreterare tel: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar