Svensk miljonsatsning på företagarutbildning i Ryssland

Imorgon, tisdag, besöker den svenske handelsministern Leif Pagrotsky Kaliningrad. Med i delegationen finns Jan Johansson från Sida, för att underteckna ett samarbetsavtal med Kaliningrad International Business School, KIBS. KIBS utbildar ryska företagare med ett svenskt utbildningsprogram. Sedan 1996 har 90 ryska företagare utbildats. Nu expanderar programmet. Det råder stor brist på välutbildade företagare i Ryssland. Sedan vi startade samarbetet med KIBS har efterfrågan på “Utveckla Ditt Företag” ökat hela tiden. Därför satsar vi nu på ytterligare tre skolor, säger Jan Johansson på Sida. 8,5 miljoner kronor satsas av Sida i projektet som löper över två år. Lärare vid managementinstitut i Nizjnij Novgorod, Vladimir och Jekaterinburg kommer att utbildas i en första omgång. Under resten av projekttiden beräknas ett hundratal företagare att hinna gå igenom utbildningen som omfattar strategi, marknadsföring, finansiering, personal- och organisation samt ledarskap. Projektet genomförs i samarbete med Institutet för Företagsledning, IFL, i Stockholm. Företagarna som deltar betalar själva för en stor del av utbildningen. Vilket visar att de har resurser att växa och ser nyttan med “Utveckla Ditt Företag”, säger Christer Fehrling från IFL Bakom IFL står bland andra Industriförbundet och SAF. 4000 svenska företagare har utbildats sedan programmet introducerades i Sverige för 15 år sedan. Sidas mandat är att stödja omvandlingen mot demokrati och marknadsekonomi i Östeuropa. Den nya ekonomiska miljön kräver helt nya kunskaper såväl i företag som inom bank och finanssektorn. De satsningar vi gör på utveckling av företagandet i Baltikum, Ryssland och Polen är långsiktigt bra både för samarbetsländerna och för handeln med Sverige, säger Staffan Herrström chef för Sida-Öst. Sida är för närvarande engagerat i bland andra följande samarbeten för ökad kunskap inom näringsliv och företagande i Central- och Östeuropa: Samarbete Tid Svenskt stöd Utbildas Masterutbildning inom Bank och Finans Tvåårig masterutbildning för 30 ryssar i St Petersburg. Utbildningen bedrivs i samarbete mellan International Business Institute, St Petersburg och Stockholms Universitet. 1998-1999 5,4 miljoner kr Totalt 90 personer kommer att ha genomgått utbildningen. Nordpraktik New Managers for Russia 200 ryssar i åldern 25-40 år erbjuds 5 veckors praktik och utbildning på svenska företag. Svensk arrangör är Föreningen Norden 1998 1999-2002 9,8 miljoner kr under 1998 (stöd i samma storleksordning förväntas under de kommande fyra åren) Totalt ska det bli 1000 personer Masterutbildning i Bank o Finans Utbildning av kvalificerad personal åt bank och finanssektorn i Polen vid Krakows Ekonomiska Universitet som samarbetar med Stockholms Universitet. 1991-1999 14 miljoner kr 90 personer StartÖst Utbildning (on the job training) för anställda i företag i Ryssland, Lettland, Litauen och Ukraina inom ramen för samarbeten med svenska företag. 1994-1999 60 miljoner kr för 1994-1998, 10 miljoner kr för 1999. Totalt har över 2000 personer utbildats 1994-1998. NORLET Program för utbildning av ryska managers i St Petersburg parat med ett mentorskap på ett nordiskt storföretag. Samfinansieras av Sverige, Norge, Finland och Danmark. Svenska företag som deltar bl a ABB och Tetra-Laval. 1996-1999 9,7 miljoner kr 500 personer

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.